เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา ฟอสฟีน คืออะไร
ReadyPlanet.com
ฟอสฟีน คืออะไร

 PH3 คืออะไร

 ก๊าซ (PH3 or H3P) หรือ ฟอสฟีน เป็นก๊าซไม่มีสี โดยมีกลิ่นคล้ายปลาเน่าหรือกระเทียม จุดเดือด -126 ° F; จุดเยือกแข็ง -209 ° F เป็นพิษมากเมื่อสูดดมที่ความเข้มข้นต่ำมาก(หรืออาจสูดดมในปริมาณต่ำมากก็เป็นพิษมากเหมือนกัน)  เป็น สารรมควันที่ใช้กำจำมอดและแมลงในข้าว

 

ฟอสฟีนเป็นก๊าซ ไม่มีสี ไวไฟและระเบิดได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม ซึ่งมีกลิ่นคล้ายกระเทียมหรือปลาเน่า ปริมาณเล็กน้อยเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการแตกตัวของสารอินทรีย์ ละลายได้ในน้ำเล็กน้อย ฟอสฟีนถูกใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และพลาสติกในการผลิตสารหน่วงไฟและใช้เป็นยาฆ่าแมลงในการเก็บรักษาเมล็ดพืช 

 

ฟอสฟีนใช้เป็นยาฆ่าแมลงในการรมควันของธัญพืชอาหารสัตว์และยาสูบ การสูดดมฟอสฟีนแบบเฉียบพลัน (ระยะสั้น) อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะ,อ่อนเพลียมง่วงนอน,ปวดแสบปวดร้อน,คลื่นไส้อาเจียน,ไอการหายใจลำบาก,แน่นท้องหน้าอก,ปอดระคายเคืองปอดบวม,และอาการสั่นในผู้ที่ได้รับฟอสฟีน การชักอาจเกิดขึ้นหลังจากการฟื้นตัวที่ชัดเจน การได้รับสารจากคนงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดการอักเสบของโพรงจมูกและลำคออ่อนเพลียเวียนศีรษะคลื่นไส้ทางเดินอาหารหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจและอาการระบบประสาทส่วนกลางส่งผลต่อตับและความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้น EPA จัดว่าฟอสฟีนเป็นกลุ่ม D ซึ่งไม่จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

 

  

ความอันตรายของ ฟอสฟีน (PH3)

ก๊าซฟอสฟีนในระดับต่ำถึงปานกลาง ฟอสฟีนมีความเข้มข้นสูงมากก๊าซทำให้เกิดอาการชัก การสะสมของของเหลวในปอดและในหัวใจและตับถูกทำลายสร้างความเสียหายต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงและอาจเสียชีวิต : ฟอสฟีนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายปลาเน่าหรือกระเทียม ฟอสฟีนเป็นสารรมยาที่ใช้ในอาคารเพื่อควบคุมแมลงในวงกว้างสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร  นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการสังเคราะห์ทางเคมีและเป็นตัวกลางสำหรับการเตรียมสารหน่วงไฟหลายชนิด                                  จากการศึกษา: การสัมผัสโดยตรงกับของเหลวฟอสฟีนอาจทำให้เกิดอาการบวมเป็นน้ำเหลือง  การได้รับสารพิษจากฟอสฟอรัสได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นผลมาจากการรมควันธัญพืชการพยายามฆ่าตัวตายและการสลายตัวของเฟอร์โรซิลิกอน  อาการที่อาจเกิดขึ้นจากการรับสารมากเกินไปคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียกระหายน้ำแน่นหน้าอกหายใจลำบากปวดกล้ามเนื้อหนาวสั่นมึนงงหรือเป็นลมหมดสติและ

ปอดบวม ไอส่งผลกับเสมหะสีเขียวเรืองแสง, หายใจลำบากเฉียบพลันและอาการบวมน้ำที่ปอดและ           อาจรุ่นแรงขึ้น อาจนำไปสู่ความตาย  การตายอาจเกิดขึ้นหลังจากการสัมผัส 30นาที ถึง 1 ชม. ที่ความเข้มข้น 400 ppm ถึง 600 ppm ผลกระทบที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัส 5 ppm ถึง 10 ppm เป็นเวลาหลายชั่วโมง

จากการศึกษาการสัมผัสของมนุษย์

ระยะปลอดภัยสำหรับมนุษย์ ในปริมาณระดับ 3 ppm

การสัมผัสสารในปริมาณระยะยาวระดับ 500 ppm อาจถึงตายใน 30 นาที

การสัมผัสสารในปริมาณระดับ1,000 ppm อาจถึงตายหลังจากการสูดดมหายใจในไม่กี่นาที (สำหรับผู้ชาย)

สัญญาณและอาการ : อาการที่อาจเกิดขึ้นจากการรับสารมากกว่า 3 ppm ขึ้นไป คือคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง, ท้องร่วง, กระหายน้ำ, ความแน่นหน้าอก, หายใจลำบาก, ปวดกล้ามเนื้อ, หนาวสั่น, อาการมึนงงหรือเป็นลมหมดสติ, ปอดบวม การสัมผัสของเหลวโดยตรงอาจทำให้เกิดอาการบวมเป็นน้ำเหลือง

สัญญาณและอาการ : ฟอสฟีนแตกต่างจากอาร์ซีนในภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเม็ดเลือดแดงที่เกิดขึ้น เมื่อสูดดมสารที่มีความเข้มข้นต่ำปวดศีรษะเวียนศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียโดยทั่วไปความทุกข์ทรมานจากการหายใจลำบาก การได้รับสารพิษจากฟอสฟีนมีการบันทึกว่าเป็นผลมาจากการรมควันจากเมล็ดพืชการพยายามฆ่าตัวตาย ไอและเสมหะสีเขียวเรืองแสง, หายใจลำบากเฉียบพลันและอาการบวมน้ำที่ปอดอาจพัฒนา นำไปสู่ตายได้

สัญญาณและอาการ : การเป็นพิษจากก๊าซฟอสฟีนมีทั้งแบบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน อาการขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับก๊าซฟอสฟีน(PH3)อย่างรวดเร็วและมีลักษณะเริ่มต้นที่ระบบทางเดินหายใจ, หัวใจ, การไหลเวียนโลหิตและเข้าสู่สมองอาจจะช้าหรือเร็วก็ได้  มีการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารมากตามมาด้วยความเป็นพิษต่อไตและตับ เมื่อเสียชีวิตจากการสัมผัสครั้งแรกที่สูงจะเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงแรก

สัญญาณและอาการ : การตายอาจเกิดขึ้นหลังจาก 30นาที ถึง 1 ชั่วโมงของการได้รับก๊าซฟอสฟีน(PH3)ที่ระดับความเข้มข้น 400 ppm ถึง 600 ppm ผลกระทบที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัส 5 ถึง 10 ppm เป็นเวลาหลายชั่วโมง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลอีกด้วย

สัญญาณและอาการ : เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับก๊าซฟอสฟีนจากการทำงานพบว่ามีคนงาน 22 คนที่ทำงานเกี่ยวกับการรมควันของธัญพืชที่ถูกเก็บรักษาอยู่ภายใต้การศึกษาทางคลินิกและสิ่งแวดล้อม คนงานเหล่านี้ถูกใช้เพื่อวางอลูมิเนียมฟอสไฟด์แท็บเล็ตในกองของธัญพืชและครอบคลุมด้วยฝาครอบพลาสติกกันแก๊ส อายุเฉลี่ยของคนงานคือ 48 ปี (ช่วง 24 ถึง 60) และระยะเวลาเฉลี่ยของการสัมผัส 11.1 ปี (ช่วง 0.5 ถึง 29) หลังจากการรมควันพวกเขารายงานหรือแสดงอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งรวมถึงไอ (18.2%), หายใจลำบาก (31.8%), ความแน่นหน้าอก (27.3%), ปวดหัว (31.8%), อาการวิงเวียนศีรษะชาและง่วง (13.6%), Anorexia และ epigastric ความเจ็บปวด (18.2% ) สัญญาณทางกายภาพที่ผิดปกติ ความเร็วในการนำสื่อประสาทของเส้นประสาทและเส้นประสาท peroneal และความเร็วการนำความรู้สึกของเส้นประสาทและเส้นประสาท sural เป็นปกติ ความเข้มข้นของฟอสฟีนในสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 2.11 ppm

การระคายเคืองต่อผิวหนังตาและระบบหายใจ         

 

สัญญาณของการสัมผัสเป็นเรื่องปกติของการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและรวมถึงภาวะเลือดคั่งของหู, น้ำลายไหล, น้ำตาไหล, หน้าซีดและหายใจลำบาก

 ประชากรที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

 

เด็กอาจไวต่อพิษของก๊าซฟอสฟีน(PH3)ในระดับต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอัตราการบริโภคที่มากขึ้นในเด็กเนื่องจากอัตราการเผาผลาญที่สูงขึ้น

 

 
Gas Articles

Oxygen ออกซิเจน article
Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ article
การแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt
H2S article
Lower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิด article
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2
Modified Atmosphere Packaging(MAP) การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ article
Modified Atmosphere Packaging (MAP) การบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ภาค 2 article
การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Rate article
การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน Oxygen Transmission Rate (OTR) article
พิษภัย VOCs article
Biogas ก๊าซชีวภาพ article
หลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เอทิลีน คือ
ก๊าซไข่เน่า
เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส
การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)
ก๊าซมีเทน
pm 2.5 คืออะไร
ชนิดของความดัน
ความดัน
ตารางความดัน