Gas Meters


เครื่องวัด,ความชื้นแก๊ส ,ความชื้น , เครื่องวัดก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,ความชื้นพกพา ,ความแห้ง ,ระยอง ,ปตท ,ราคาถูก ,ตัวแทนขาย ,ราคาถูก ,เครื่องวัดพกพา ,ปริมาณแก๊ส ,ตรวจสอบแก๊สรั่ว ,อัตราการไหล ,การไหลแก๊สมิเตอร์วัดแก๊สarticle

CODE: GM01

มิเตอร์วัดแก๊ส

มิเตอร์วัดแก๊ส นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถวัดการออกมาแบบช่วงๆ หรือ เรียกว่า Pulse โดยเราอาจจะเรียกให้เป็นสากลว่า Pulse Output Gas Meters ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านค่าการวัดแก๊สของท่านในหลายหน่วยการวัด ขึ้นอยู่กับลูกค้า เช่น cubic Feet โดยมีหลายข้อต่อให้เลือกหลากหลาย และหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 3/4" หรือ 1.5" โดยสามารถติดที่ด้านนอก หรือด้านใน ห้องควบคุมการวัดก๊ได้ มิเตอร์วัดแก๊ส ถูกนำมาใช้หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือ สถานที่ราชการ 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]