Liquid Level Sensor


เซ็นเซอร์ ,วัดระดับน้ำ ,liquid ,Level ,สวิตซ์ ,ระดับน้ำ  ,เซ็นต์เซอร์ระดับน้ำเซ็นเซอร์หรือสวิตซ์วัดระดับน้ำแบบจุดเดียว (Lique Level)article

 Code : LL001

เซ็นเซอร์หรือวัดสวิตช์ระดับน้ำแบบจุดเดียว (Liquid Level)

เซ็นเซอร์หรือวัดสวิตช์ระดับน้ำแบบจุดเดียว (Liquid Level) สามารถทำงานได้ในความดันสูงอุณหภูมิสูงสภาพแวดล้อมรุ่นนี้มักนิยมใช้ในกลุ่มงานลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ

เซ็นเซอร์ ,วัดระดับน้ำ ,liquid ,Level ,สวิตซ์ ,ระดับน้ำ  ,เซ็นต์เซอร์ระดับน้ำเซ็นเซอร์สวิตช์วัดระดับน้ำ-01 (Liquid Level)article

Code : LL002

เซ็นต์เซอร์สวิทช์ระดับน้ำ Liquid Level

เซ็นต์เซอร์สวิทช์ระดับน้ำ Liquid Level ได้รับการออกแบบเพื่อlสำหรับการใช้ง่ายและทำงาน และนิยมใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]