Gas Articles


ออกซิเจนOxygen ออกซิเจนarticle

ก๊าซออกซิเจน Oxygen 
จากที่เราได้ทราบกันดีว่าออกซิเจน Oxygen เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และมีส่วนประกอบในอากาศ Air มากเป็นอันดับสองรองจากไนโตรเจน Nitrogen ซึ่งออกซิเจน Oxygen จะมีระดับความเข้มข้มในอากาศที่ 20.9% และไนโตรเจน nitrogen ที่ 78% คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของออกซิเจน Oxygen ในสถานะปกติออกซิเจน Oxygen เป็นก๊าซ Gas ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส หนักกว่าอากาศเล็กน้อยและละลายน้ำได้เล็กน้อย ความหนาแน่นของออกซิเจน คือ 1.43 g/litter ความหนาแน่นของอากาศ  Air คือ 1.29 g/litter เมื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลง ออกซิเจน Oxygen จะกลายเป็นของเหลว สีฟ้าอ่อน ที่ -182.5 องศาเซลเซียส และถ้าลดอุณหภูมิลงอีก จะกลายเป็นของแข็ง สีฟ้าอ่อน มีจุดเยือกแข็งที่ -218.4 องศาเซลเซียส

Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์article

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)
เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส สูตรทางเคมีคือ CO ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (
Carbon Monoxideพบได้หลายแห่ง ไม่ว่าเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ หรือเกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในบรรยากาศที่เราหายใจอยู่นั้นอาจมี ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxideอยู่บ้าง แต่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น บริเวณบรรยากาศปกติอาจจะมีประมาณ 0.1 ppm(parts per million) จนกระทั้งถึง 5 ppm หรือแม้กระทั่งอาจจะถึง 15 ppm ในกรณีที่เราอยู่ใกล้สิ่งที่มีการเผาไหม้ เช่น เรากำลังทำการหุงต้มอาหารในบ้าน แต่ถ้าเราอยู่ในการจราจรหนา

การแปลงหน่วย ppmการแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt

การแปลงหน่วย ระดับ % volume ถึง ระดับ ppm, ppb, ppt และระดับหน่วย SI 

การแปลงหน่วยมีความสำคัญมากทางด้านการวัด ซึ่งต้องการที่จะรู้ส่วนผสมของเนื้อสารนั้นๆ ในที่นี้จะขอเน้นไปทางก๊าซ หรือ แก๊ส เป็นหลัก

ถ้าท่านมีข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ

ความดันความดัน

 ความดัน หรือ pressure 

สัญลักษณ์ หรือตัวย่อ p หรือ Pเป็นปริมาณตกกระทบชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ต่อพื้นที่ ของหน้าตัดนั้นๆ (Solid Liquid Gases) ความดันเป็นปริมาณ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2

คือ ก๊าซที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นแสบจมูก มักทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ และละลายน้ำได้ดี จนได้สารประกอบที่เป็นอันตราย และสารที่มักทำให้เกิดขึ้นเมื่อทำปฏิกิริยาคือ กรดซัลฟูริก ซึ่งมีความสามารถในการกัดกร่อนค่อนข้างรุนแรง และเมื่อสัมผัสมักทำให้เกิดการแสบร้อนและบาดเจ็บตามมาได้ หรือการสูดดมก็จะทำให้เกิดก๊าซพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา

แหล่งที่มาของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2 ในบริเวณทั่วไปในบรรยากาศ มักพบเจอได้ประมาณ 0.02 to 0.1 ppm แต่ถ้าพบเจอสูงๆ ประมาณร้อยละ 99% มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมาจากกิจกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น จากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ถ่านหิน หรือน้ำมัน เป็นต้น กิจกรรมนี้จะทำ

ก่อนหน้า123456789...1415ถัดไป
[Go to top]