Gas Articles


ไนโตรเจนใส่ไนโตรเจนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

กรณีการใส่ไนโตรเจนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เป้าหมายคือต้องการลดปริมาณออกซิเจนในขบวนการผลิต เนื่องจากทางกระบวนการผลิตต้องการกำจัดออกซิเจนให้ออกไปจากขบวนการผลิตให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ซึ่งการที่จะไม่มีเลยเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก หรือค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นส่วนใหญ่ในการผลิตและถนอมอาหาร จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัดก๊าซค่าออกซิเจนในขบวนการผลิตและถนอมอาหาร

ทำความรู้จัก ไนโตรเจน กันสักหน่อย

ไนโตรเจน เป็นก๊าซเฉื่อย คำว่าก๊าซเฉื่อยแปลว่า ก๊าซตัวนี้จะไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรเลย ในสะสารของโลกเรา และมันเป็นก๊าซที่มีมากในอากาศ มีมากถึง 78% และเราได้รับมันเข้าไปทุกวัน และประปนกับออกซิเจนที่เราหายใจ ที่ ประมาณ 21%

ออกซิเจนOxygen ออกซิเจนarticle

ก๊าซออกซิเจน Oxygen 
จากที่เราได้ทราบกันดีว่าออกซิเจน Oxygen เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และมีส่วนประกอบในอากาศ Air มากเป็นอันดับสองรองจากไนโตรเจน Nitrogen ซึ่งออกซิเจน Oxygen จะมีระดับความเข้มข้มในอากาศที่ 20.9% และไนโตรเจน nitrogen ที่ 78% คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของออกซิเจน Oxygen ในสถานะปกติออกซิเจน Oxygen เป็นก๊าซ Gas ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส หนักกว่าอากาศเล็กน้อยและละลายน้ำได้เล็กน้อย ความหนาแน่นของออกซิเจน คือ 1.43 g/litter ความหนาแน่นของอากาศ  Air คือ 1.29 g/litter เมื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลง ออกซิเจน Oxygen จะกลายเป็นของเหลว สีฟ้าอ่อน ที่ -182.5 องศาเซลเซียส และถ้าลดอุณหภูมิลงอีก จะกลายเป็นของแข็ง สีฟ้าอ่อน มีจุดเยือกแข็งที่ -218.4 องศาเซลเซียส

Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์article

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)
เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส สูตรทางเคมีคือ CO ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (
Carbon Monoxideพบได้หลายแห่ง ไม่ว่าเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ หรือเกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในบรรยากาศที่เราหายใจอยู่นั้นอาจมี ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxideอยู่บ้าง แต่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น บริเวณบรรยากาศปกติอาจจะมีประมาณ 0.1 ppm(parts per million) จนกระทั้งถึง 5 ppm หรือแม้กระทั่งอาจจะถึง 15 ppm ในกรณีที่เราอยู่ใกล้สิ่งที่มีการเผาไหม้ เช่น เรากำลังทำการหุงต้มอาหารในบ้าน แต่ถ้าเราอยู่ในการจราจรหนา

การแปลงหน่วย ppmการแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt

การแปลงหน่วย ระดับ % volume ถึง ระดับ ppm, ppb, ppt และระดับหน่วย SI 

การแปลงหน่วยมีความสำคัญมากทางด้านการวัด ซึ่งต้องการที่จะรู้ส่วนผสมของเนื้อสารนั้นๆ ในที่นี้จะขอเน้นไปทางก๊าซ หรือ แก๊ส เป็นหลัก

ถ้าท่านมีข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ

H2Sarticle

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Sulfide Gas (H2S) คือก๊าซที่ไม่มีสี น้ำหนักโมเลกุล 34.04 มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเรียกว่าก๊าซไข่เน่า มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ความหนาแน่นของไอก๊าซประมาณ 1.192 (อากาศมีความหนาแน่นเท่ากับ 1) ค่า LEL ประมาณ 4% มีความสามารถในการจุดลุกติดไฟได้เองหรือเผาไหม้ได้อย่างรุนแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ควรใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สเปรย์น้ำ ในการดับเพลิง ผลจากการเผาไหม้ จะเกิดออกไซด์ของซัลเฟอร์ ก๊าซ H2S เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริค(H2SO4) หรือเราเรียกว่าไอกรดหรือฝนกรดนั้นเอง มีความสามารถในการกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้

ก่อนหน้า123456789...1213ถัดไป
[Go to top]