Other Products


AA11 Cylinder Pressure RegulatorAA11 Cylinder Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG001

Rogulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

AA12 1/2" Pressure RegulatorAA12 1/2" Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG002

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

3/4" Pressure RegulatorAA13 3/4" Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG003

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

NR31 Dual-stage Pressure RegulatorAA31 Dual-stage Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG004

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

High Pressure RegulatorAA41 High Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG005

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ก่อนหน้า12345678910ถัดไป
[Go to top]