NIR Moisture Analyzer


เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,SensortechNIR Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่องarticle

CODE: NIR01

- การวัดความชื้น NIR สำหรับกระบวนการออนไลน์และการวัดความชื้นในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยี NIR หรือ Near Infrared in Moisture

- ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นออนไลน์ (มิเตอร์ การวัด เซนเซอร์ เครื่องวิเคราะห์)

- เครื่องส่งสัญญาณความชื้น NIR แบบเรียลไทม์

- เครื่องส่งสัญญาณ NIR Moisture แบบเรียลไทม์สำหรับยาสูบ

- เครื่องส่งสัญญาณความชื้น NIR แบบเรียลไทม์สำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ

- เครื่องวิเคราะห์ความชื้น NIR แบบเรียลไทม์สำหรับการทดสอบที่เร็วที่สุด (1 วินาที)

- ระบบการจัดการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการความชื้นและอุปกรณ์เสริมและตัวเลือกเครื่องส่งความชื้น

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortechเครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์ (Tobacco Moisture Analyzer)article

CODE: NIR02

เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์  (Tobacco Moisture Analyzer
เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์  (Tobacco Moisture Analyzer) ตัวเครื่องถูกออกแบบเพื่อการตรวจสอบความชื้นความชื้นในใบยาสูบ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบความชุ่มชื้นยาสูบนิโคตินน้ำตาลและส่วนประกอบอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานและเป็นการวัดแบบเรียลไทม์

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortechเครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) article

CODE: NIR03

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) 

เป็นเครื่องวัดความชื้นแบบออนไลน์ต่อเนื่องโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มงานสำหรับการวัดสารเคมีและแร่โดยเฉพาะ และมีซอฟแวร์ที่ทันสมัยสำหรับกลุ่มงานโดยเฉพาะ

เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER )article

CODE: NIR04
เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER )รหัส SS-00004

เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง เป็นตัวเครื่องวัดนโดยตัวเครื่องจะวิเคราะห์การวัดความหนาของวัสดุเคลือบผิวแบบออนไลน์รวมทั้งองค์ประกอบของน้ำหนักและน้ำหนักของชิ้นงาน ซึ่งตัวเครื่องวัดชนิดนี้เหมาะสำหรับกลุ่มโรงงานที่ต้องการลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางด้านการผลิต โดยตัวเครื่องมีราคาที่ยอมเยาว์ และเป็นกลุ่มที่นิยมในแพร่หลาย

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortechเครื่องวัดความชื้นออนไลน์แบบต่อเนื่องสำหรับงานด้านอาหาร (Moisture Analyzers for food grade) article

CODE: NIR05

เครื่องวัดความชื้นออนไลน์แบบต่อเนื่องสำหรับงานด้านอาหาร  (Moisture Analyzers for food grade)  

เป็นเครื่องวิเคราะห์ความชื้นแบบออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสากรรมอาหาร โดยตัวเครื่องวัดความชื้นชนิดนี้ตัวพื้นผิวถูกออกแบบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortech ,ความชื้นพกพา ,Protableเครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) article

CODE: NIR06
เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers)  

เครื่องวัดความชื้นชนิดนี้เป็นเครื่องที่สามารถตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าทางด้านกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยเครื่องวัดความชื้นแบบพกพาชนิดนี้เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นการวัดความชื้นโดยเป็นหลักการแบบคลื่นวิทยุ ตัวเครื่องวัดความชื้นชนิดนี้มีราคาย่อมเยา พกพาสะดวกต่อผู้ใช้งาน

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortech ,ความชื้นพกพา ,ProtableNIR Moisture Analyzer on Processingarticle

CODE: NIR07

NIR Moisture transmitters เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่องบนสายการผลิต

ระบบการทำประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ปราศจากการ Delay ของสัญญาณ มีความเข้มข้นของสัญญาณ และทำการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ลำแสง NIR ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความแม่นยำ และเที่ยงตรง โดยได้กำจัดสัญญาณรบกวนที่มีผลให้การวัดผิดเพี้ยนไป เทคโนโลยีการผลิต NIR จาก USA จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า NIR Moisture Analyzer เครื่องนี้สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Moisture ,4 เซ็นเซอร์ ,Ammonia ,Detector ,Biogas , ราคาถูก ,ไบโอแก๊ส , วัดอากาศ ,RF ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,ออนไลน์ , เครื่องวัดเครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์article

Code : RF001

เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์

ทำงานเป็นแบบสแตนด์อโลนเครื่องมือหรือสามารถรวมเข้ากับเครื่องของคุณได้ระบบควบคุมกระบวนการ การบูรณาการคุณสมบัติโปรไฟล์ขั้นสูงของ เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์ เข้าสู่ระบบควบคุมกระบวนการของคุณได้ทำได้โดยใช้ตัวเลือก I / O ตัวเลือก I / O มีเวลาแบบเรียลไทม์ (ไม่ใช่ latched)

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Moisture ,4 เซ็นเซอร์ ,Ammonia ,Detector ,Biogas , ราคาถูก ,ไบโอแก๊ส , วัดอากาศ ,RF ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,ออนไลน์ , เครื่องวัดเครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisturearticle

Code : RF002

เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture

คืออินเตอร์เฟซการประยุกต์ใช้งานRF Sensor (Antenna) เป็นแหล่งกำเนิดของการวัดค่าตัวฉนวนไฟฟ้าความถี่วิทยุโดยใช้หนึ่งในสี่เหมาะที่เหมาะสำหรับ housingsโปรแกรมเฉพาะของคุณ

เครื่องวัดความชื้น , เครื่องวัดความชื้นแผ่นยิปซั่ม ,แผ่นยิปซั่ม ,Gypsum , ST3300 , Sensortech , NiR, 6000 , ความชื้นออนไลน์ ,RF Moisture , Bord , Moisture , Online , Moisture Onlineเครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board article

Code : RF003

เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board แบบ Online Moisture Analyzers

เป็นเครื่องวัดความชื้นที่ใช้หลักการการส่งสัญญาณวัดแบบคลื่นวิทยุ หรือที่เรียกว่า RF Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board แบบ Online Moisture Analyzers  (RF Moisture Analyzer) เป็นเครื่องวัดและควบคุมความชื้นในกระบวนการผลิตในอนาคต หลักการวัดคลื่นวิทยุที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของทางโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

Pin Contact Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นแบบมือถือ
 • Easily Indicate Humidity % in: สามารถวัดความชื้นตามวัสดุจำพวกของแข็ง
 • Hardwood
  Softwood
  Concrete
  Plaster
  Brick
  and more
 • Protection cap and auto-test
 • Min and Max Values for each type of material
 • Hold Function
 • Battery Indicator

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]