Gas Articles


คาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

คาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นสารประกอบทางเคมีที่เป็นก๊าซไม่มีกลิ่นและไม่มีสีที่อุณหภูมิห้อง มันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศผ่านการหายใจออกของสิ่งมีชีวิตและการเผาไหม้ของสสารซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตทางอุตสาหกรรม CO2 มีประโยชน์อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้มีการประเมินรอยเท้าเชิงนิเวศของโลกว่าเท่ากับหนึ่งเท่าครึ่งของความสามารถของโลกในการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอกับระดับการบริโภคของแต่ละคนอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสำรวจแร่และน้ำมันในปริมาณมากได้เพิ่มขึ้น ทำให้น้ำมันและแร่ธาตุตามธรรมชาติลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรวมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาและการวิจัย การแสวงหาผลประโยชน์จากแร่ธาตุจึงง่ายขึ้น มนุษย์จึงขุดลึกลงไปเพื่อเข้าถึงมากขึ้น ซึ่งทำให้ทรัพยากรจำนวนมากเข้าสู่การผลิตที่ลดลง

การย่อยสลายขยะชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน

การย่อยสลายขยะชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน

กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยทั่วไปจะใช้เป็นวิธีการกำจัดของเสียหรือการผลิตพลังงาน การย่อยขยะชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนในประเทศกำลังพัฒนานั้นมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากไม่เพียงแค่สร้างพลังงานที่สะอาดและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆ และมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

พื้นที่เก็บข้อมูลควบคุมบรรยากาศ (CA)

พื้นที่เก็บข้อมูลควบคุมบรรยากาศ (CA)

บรรยากาศแบบควบคุมเป็นวิธีการเก็บรักษาทางการเกษตรซึ่งมีการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ตลอดจนอุณหภูมิและความชื้นของห้องเก็บของ ทั้งสินค้าแห้งและผักและผลไม้สดสามารถเก็บไว้ในบรรยากาศที่มีการควบคุม การเก็บรักษาบรรยากาศแบบควบคุมมีประสิทธิภาพเนื่องจากอุณหภูมิต่ำที่เกี่ยวข้องกับการแช่แข็งอาหารจะฆ่าและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่น ๆ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารที่เน่าเสียง่าย

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารที่เน่าเสียง่าย

Modified Atmosphere Packaging (MAP) ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ที่สดใหม่และผ่านกระบวนการน้อยที่สุดสามารถคงรูปลักษณ์ ข้อความ และคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ 

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ ด้วยการควบคุมที่แม่นยำของสภาพแวดล้อมที่เป็นก๊าซของบรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องเติมสารกันบูดหรือสาร

[Go to top]