Gas Articles


pm 2.5 คือpm 2.5 คืออะไร

 pm 2.5 คืออะไร pm 10 คืออะไร pm 0.1 คืออะไร pm 0.3 คืออะไร มีคนถามกันเยอะ งั้นเรามาทำความรู้จักกับเจ้า pm ต่างๆ กันดูครับ 

PM คืออะไร และมันเข้ามาอยู่ในอากาศที่เราหายใจได้อย่างไร

PM มาจากคำว่า Particulate Matter แปลเป็นไทยได้ว่า อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือเราจะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่า มลพิษทางอนุภาค เป็นการผสมผสานของอนุภาคของแข็งและของเหลวในอากาศ เช่นฝุ่นทั่วไป สิ่งสกปรก เขม่า ควันจางๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ ควันขนาดใหญ่ ที่ทำให้เราเห็นได้อย่างง่ายดาย และฝุ่นชนิดอื่นๆ ที่ทางนักวิทยาศาสตร์หรือผู้สนใจสามารถค้นหาได้ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ระดับอิเล็กตรอน หรือ Electron Microscope

ชนิดของความดันชนิดของความดัน

ชนิดของความดัน (pressure type) หรือรูปแบบของความดัน (pressure)

ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure)

ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure) คือการวัดความดันเทียบกับภาวะสุญญากาศ สัญลักษณ์ที่ใช้คือ “a” หรือ “abs” ซึ่งจะเขียนสัญลักษณ์นั้นไว้ต่อท้ายชื่อหน่วย เช่น barabs, Psia เป็นต้น ความดันสัมบูรณ์มีค่า เท่ากับ 101.325 kpa ที่ความดันบรรยากาศ (1 atm) ค่าความดันสัมบูรณ์จะใช้สำหรับในการคำนวณทาง Thermodynamic เป็นส่วนใหญ่ เช่นการหา Boiler Efficiency เป็นต้น 

ความดันความดัน

 ความดัน หรือ pressure 

สัญลักษณ์ หรือตัวย่อ p หรือ Pเป็นปริมาณตกกระทบชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ต่อพื้นที่ ของหน้าตัดนั้นๆ (Solid Liquid Gases) ความดันเป็นปริมาณ 

ตารางความดันตารางความดัน

 ตารางความดันสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยได้หลากหลาย

ขึ้นอยู่กับประเทศ การใช้งาน ความเป็นมาตรฐาน 
ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้ควรเข้าใจถึงการแปลงหน่วยที่เหมาะสมและนำไปใช้
เราจะมีตารางไว้หลายหน่วย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้เพิ่มเติม

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ และการจัดเก็บคาร์บอนสามารถดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์จากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จับได้นี้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนน้ำมันและการผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้าง

 

[Go to top]