เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Gas Articles
ReadyPlanet.com
Gas Articles


สารประกอบอินทรีย์ (VOCs)พิษภัย VOCsarticle

VOCs หรือ Volatile Organic Compounds คือ สารประกอบอินทรีย์ ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน Carbon และไฮโดรเจนHydrogen เป็นองค์ประกอบหลัก ตามความหมายองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization) มีอยู่ในอุปกรณ์หลากหลาย และมักพบมากในรูปแบบก๊าซ gas หรือการระเหยสาร VOCs หรือ Volatile Organic Compounds ที่เรามักพบบ่อยมากในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Acetone, Benzene, Ethylene glycol, Formaldehyde, Methylene chloride, Perchloroethylene, Toluene, Xylene, 1,3-butadiene แหล่งที่เราสามารถพบ VOCs หรือ Volatile Organic Compounds ได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ พรม กาว งานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

ฺBiogasBiogas ก๊าซชีวภาพarticle

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ (Introduction to Biogas)

ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่เกิดจากการนำของเสีย หรือของที่ถูกทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือน (Waste Water Treatment plant, Food Processing Company and Farm, and School, House) มาทำให้เกิดกระบวนหมัก เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีพลังงานเพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นพลังงาน โดยอาศัยการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมาทำให้เกิดปฏิกิริยาทางกระบวนการย่อยสลาย และทำให้เกิดก๊าซ

กล่าวคือเป็นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยใช้แบคทีเรีย และปรับเปลี่ยนสภาวะโดยปราศจากออกซิเจน (Oxygen) โดยจะใช้แบคทีเรียในการสร้างมีเทน เราเรียกกลุ่มนี้ว่า (Methanogens bacteria) และ พวกที่ไม่สร้างมีเทน (Non-Methanogens bacteria) โดยกลุ่มแรกจะมีหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) โดยก่อนที่เราจะได้ก๊าซมีเทน เราจะต้องผ่านขั้นตอนและขบวนการบำบัดในหลายขั้นตอน ก่อนที่จะนำก๊าซมีเทนมาใช้นะครับ เนื่องจากในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้น จะมีก๊าซหลายชนิด และกากจากขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ รวมทั้งความชื้นอีกด้วย

หลักการเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง NIRหลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่องarticle

ในปัจจุบันไม่มีบริษัทใด ที่จะหลีกหนีเรื่องการแข่งขันในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีและลดขั้นตอนการผลิตให้ได้มากที่สุดเท่ากับเราได้ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องวัด NIR Moisture Analyzer จริงๆแล้ว มันไม่ได้เพียงทำการวัดได้เพียงค่าความชื้นเท่านั้น มันยังสามารถทำการวัดได้หลายค่ามากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการวัดไขมัน การวัดสารนิโคติน การวัดค่าความหวาน การวัดค่าโปรตีน การวัดค่าสี สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของมันที่สามารถทำให้กับเราได้มากมาย แต่ไม่เพียงการวัดได้หลากหลายเท่านั้น ความเร็วในการวัด ก็เป็นตัวตอบสนองตัวแรกๆ ในการทำให้เราเลือกใช้งาน และนอกจากความเร็วในการตอบสนองแล้ว การตรวจสอบทั้งหมด โดยปราศจากการสุ่มตรวจ 

เอทิลีนเอทิลีน คือ

 เอทิลีน (Ethylene) หรือก๊าซเอทีลีน C2H4 (Ethene) จัดเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนรูปแบบนึ่ง ซึ่งมีความสามารถในการติดไฟได้ แต่ในส่วนของก๊าซเอทิลีนในผักและผลไม้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการทำให้เกิดการสุกของผักและผลไม้หรืออาจเกิดขึ้นเมื่อพืชได้รับความเสียหาย บอบช้ำ ในการขนส่ง และการเก็บรักษา ส่วนของก๊าซเอทิลีน ก๊าซเอทิลีนในผักและผลไม้เป็นฮอร์โมนพืชที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช เช่นเดียวกับความเร็วที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับฮอร์โมนในมนุษย์หรือสัตว์ ก๊าซเอทิลีน (Ethylene) C2H4 ถูกค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์ครั้งแรกเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว

 

ก๊าซไข่เน่าก๊าซไข่เน่า

ก๊าซไข่เน่า เราคงรู้จักก๊าซไข่เน่ากันพอสมควรแล้วจาก สูตรเคมี เอย ว่ามันคือ H2S และบอกว่ามันอันตรายอย่างงั้นอย่างงี้ แต่ทำไมยังมีข่าวผู้คนเสียชีวิตจากมันเรื่อยๆ ฟังแล้วก็หดหู่ใจ บทความนี้ อยากจะเล่าวิธีการ ที่มันหลอกล่อ พวกเราเข้าไปหามันแล้วกันนะครับ 

 

อันดับแรกเลย เรามักจะได้กลิ่นมันบ้าง คล้ายกลิ่นไข่เน่า หรือ ตด แล้วกัน (บทความนี้ไม่วิชาการนะครับ วิชาการอ่านอีกบทหนึ่งได้เลยนะครับ เรื่อง พิษภัย H2S) มาแบบจางๆ ทำไมเป็นอย่างงี้เหรอ ขอบอกเลย ของแรงมันอยู่ต่ำๆ ครับ ทำให้คาดไม่ถึงไงละครับ เจออย่างงี้เราก็ไม่กลัว สิครับ (ไม่เห็นมีกลิ่นแรงเลย น่าจะโอเค ทำงานดีกว่า) เข้าทางเจ้าไข่เน่าแล้วสิ (แย่จัง เจ้าของบทความรู้สึกเสียใจนะ) 

[Go to top]