เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Articles
ReadyPlanet.com
Gas Articles


สารประกอบอินทรีย์ (VOCs)พิษภัย VOCsarticle

VOCs หรือ Volatile Organic Compounds คือ สารประกอบอินทรีย์ ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน Carbon และไฮโดรเจนHydrogen เป็นองค์ประกอบหลัก ตามความหมายองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization) มีอยู่ในอุปกรณ์หลากหลาย และมักพบมากในรูปแบบก๊าซ gas หรือการระเหยสาร VOCs หรือ Volatile Organic Compounds ที่เรามักพบบ่อยมากในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Acetone, Benzene, Ethylene glycol, Formaldehyde, Methylene chloride, Perchloroethylene, Toluene, Xylene, 1,3-butadiene แหล่งที่เราสามารถพบ VOCs หรือ Volatile Organic Compounds ได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ พรม กาว งานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

การปรับบรรยากาศบรรจุภัณฑ์ 2Modified Atmosphere Packaging (MAP) การบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ภาค 2article

เราจะกล่าวถึงก๊าซ  Gas ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดในปัจจุบันนั้นก็คือ ก๊าซไนโตรเจน Nitrogen และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  Carbon Dioxide ซึ่งโดยทั่วไปก๊าซทั้งสองชนิดนี้ มักจะถูกพ่นเข้าไปแทนที่อากาศ Air ภายในภาชนะบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำการไล่ก๊าซออกซิเจน Oxygen ออกไปให้ได้มากที่สุด และนำก๊าซทั้งสองชนิดที่กล่าวถึงข้างต้น มาแทนที่ก๊าซออกซิเจน Oxygen ในบรรจุภัณฑ์ Packaging ด้านใน โดยกระบวนการนี้เป็นการลดปฏิกิริยาที่ออกซิเจน Oxygen จะทำปฏิกิริยากับอาหารด้านใน หรือเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า ออกซิเดชั่น Oxidation Reaction ซึ่งมันจะมีผลกระทบมากกับอาหารที่มีไขมัน เป็นส่วนประกอบอยู่ เช่น มันฝรั่ง

Modified Atmosphere Packaging(MAP) การบรรจุแบบปรับบรรยากาศarticle

การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ หรือ การปรับสภาวะด้านในของบรรจุภัณฑ์ เป็นการเพิ่มและลดสัดส่วนของก๊าซที่เราต้องการที่จะควบคุมด้านในผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการ โดยอาศัยก๊าซต่างๆ เช่น ออกซิเจน Oxygen คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide และไนโตรเจน Nitrogenในความเข้มข้นที่แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติในการบรรจุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการเสื่อมเสียและรักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง เก็บรักษาและจัดจำหน่าย

การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)

ผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดในท้องตลาดบ้านเรา ส่วนมากจะมีการปรับส่วนผสมของก๊าซต่างๆ ด้านใน เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น ขนมถุง ยา หรือแม้กระทั้งเครื่องดื่มทั้งหลาย ที่อยู่ในท้องตลาด บทความนี้ ขอพูด ถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการดูแลและป้องกันทางด้าน CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนมากในท้องตลาดจะมีด้วยกันสองส่วนใหญ่ๆ เป็นสำคัญ คือ น้ำอัดลม และบรรจุภัณฑ์ทางด้านเนื้อสัตว์ ซึ่ง CO2 จะทำหน้าที่ให้สีสดใสให้กับเนื้อสัตว์อีกด้วย แม้กระทั่งสารเคมี สารประกอบทางเคมี อีกด้วย ซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านอายุ

การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนการวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน Oxygen Transmission Rate (OTR)article

 การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน Oxygen Transmission Rate (OTR)

จากบทความ เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ตอนนี้เราจะมาลองศึกษา เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนกันดูบ้างนะคะ ตามที่เราทราบกันดีว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ที่ดีด้วย ดังนั้นบทความนี้ จึงต้องการที่จะบอกกกล่าวถึงวิธีการ และหลักการพื้นฐานในการป้องกัน หรือควบคุมความสามารถในการซึมผ่านของออกซิเจนผ่านบรรจุภัณฑ์ที่จะมีผลกระทบต่ออายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งสารเคมีบางชนิด ซึ่งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านอายุของผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป

[Go to top]