เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Articles
ReadyPlanet.com
Gas Articles


การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Ratearticle

 การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Rate

ตามที่เราทราบกันดีว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ที่ดีด้วย ดังนั้นบทความนี้ จึงต้องการที่จะบอกกกล่าวถึงวิธีการ และหลักการพื้นฐานในการป้องกัน หรือควบคุมความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำผ่านบรรจุภัณฑ์ที่จะมีผลกระทบต่ออายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งสารเคมีบางชนิด ซึ่งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านอายุของผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป

รูปภาพที่หนึ่ง แสดงถึงลักษณะของการซึมผ่านของไอน้ำในรูปแบบปกติของผลิตภัณฑ์

เอทิลีนเอทิลีน คือ

 เอทิลีน (Ethylene) หรือก๊าซเอทีลีน C2H4 (Ethene) จัดเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนรูปแบบนึ่ง ซึ่งมีความสามารถในการติดไฟได้ แต่ในส่วนของก๊าซเอทิลีนในผักและผลไม้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการทำให้เกิดการสุกของผักและผลไม้หรืออาจเกิดขึ้นเมื่อพืชได้รับความเสียหาย บอบช้ำ ในการขนส่ง และการเก็บรักษา ส่วนของก๊าซเอทิลีน ก๊าซเอทิลีนในผักและผลไม้เป็นฮอร์โมนพืชที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช เช่นเดียวกับความเร็วที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับฮอร์โมนในมนุษย์หรือสัตว์ ก๊าซเอทิลีน (Ethylene) C2H4 ถูกค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์ครั้งแรกเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว

 

[Go to top]