เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Articles
ReadyPlanet.com
Gas Articles


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2

คือ ก๊าซที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นแสบจมูก มักทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ และละลายน้ำได้ดี จนได้สารประกอบที่เป็นอันตราย และสารที่มักทำให้เกิดขึ้นเมื่อทำปฏิกิริยาคือ กรดซัลฟูริก ซึ่งมีความสามารถในการกัดกร่อนค่อนข้างรุนแรง และเมื่อสัมผัสมักทำให้เกิดการแสบร้อนและบาดเจ็บตามมาได้ หรือการสูดดมก็จะทำให้เกิดก๊าซพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา

แหล่งที่มาของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2 ในบริเวณทั่วไปในบรรยากาศ มักพบเจอได้ประมาณ 0.02 to 0.1 ppm แต่ถ้าพบเจอสูงๆ ประมาณร้อยละ 99% มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมาจากกิจกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น จากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ถ่านหิน หรือน้ำมัน เป็นต้น กิจกรรมนี้จะทำ

ก๊าซไข่เน่าก๊าซไข่เน่า

ก๊าซไข่เน่า เราคงรู้จักก๊าซไข่เน่ากันพอสมควรแล้วจาก สูตรเคมี เอย ว่ามันคือ H2S และบอกว่ามันอันตรายอย่างงั้นอย่างงี้ แต่ทำไมยังมีข่าวผู้คนเสียชีวิตจากมันเรื่อยๆ ฟังแล้วก็หดหู่ใจ บทความนี้ อยากจะเล่าวิธีการ ที่มันหลอกล่อ พวกเราเข้าไปหามันแล้วกันนะครับ 

 

อันดับแรกเลย เรามักจะได้กลิ่นมันบ้าง คล้ายกลิ่นไข่เน่า หรือ ตด แล้วกัน (บทความนี้ไม่วิชาการนะครับ วิชาการอ่านอีกบทหนึ่งได้เลยนะครับ เรื่อง พิษภัย H2S) มาแบบจางๆ ทำไมเป็นอย่างงี้เหรอ ขอบอกเลย ของแรงมันอยู่ต่ำๆ ครับ ทำให้คาดไม่ถึงไงละครับ เจออย่างงี้เราก็ไม่กลัว สิครับ (ไม่เห็นมีกลิ่นแรงเลย น่าจะโอเค ทำงานดีกว่า) เข้าทางเจ้าไข่เน่าแล้วสิ (แย่จัง เจ้าของบทความรู้สึกเสียใจนะ) 

เครื่องวัดก๊าซแก๊สเครื่องวัดก๊าซ แก๊ส

เครื่องวัดก๊าซ (Gas Detector) เป็นอุปกรณ์ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจจับก๊าซในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดอัคคีภัย และป้องกันสุขภาพและร่างกายของมนุษย์เป็นสำคัญ เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังก๊าซที่อาจรั่ว (Gas Leaks)ออกมาจากระบบโดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งเราควรที่จะควบคุมขบวนการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยได้อบรมหรือ ฝ่าย จป ได้ควบคุมดูแล  เครื่องวัดก๊าซ(Gas Detector) ที่ดีนั้น ควรจะสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนที่อย่างน้อย 90 Decibel หน่วยเดซิเบล และแจ้งเตือนด้วยแสงและการสั่น (เครื่องวัดก๊าซแบบติดตัวบุคคล) เพื่อบอกปัญหาที่ได้พบเจอให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้พื้นที่นั้นๆ เมื่อพบปัญหาการรั่วของก๊าซ (Gas Leaks)

ฺBiogasBiogas ก๊าซชีวภาพarticle

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ (Introduction to Biogas)

ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่เกิดจากการนำของเสีย หรือของที่ถูกทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือน (Waste Water Treatment plant, Food Processing Company and Farm, and School, House) มาทำให้เกิดกระบวนหมัก เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีพลังงานเพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นพลังงาน โดยอาศัยการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมาทำให้เกิดปฏิกิริยาทางกระบวนการย่อยสลาย และทำให้เกิดก๊าซ

กล่าวคือเป็นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยใช้แบคทีเรีย และปรับเปลี่ยนสภาวะโดยปราศจากออกซิเจน (Oxygen) โดยจะใช้แบคทีเรียในการสร้างมีเทน เราเรียกกลุ่มนี้ว่า (Methanogens bacteria) และ พวกที่ไม่สร้างมีเทน (Non-Methanogens bacteria) โดยกลุ่มแรกจะมีหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) โดยก่อนที่เราจะได้ก๊าซมีเทน เราจะต้องผ่านขั้นตอนและขบวนการบำบัดในหลายขั้นตอน ก่อนที่จะนำก๊าซมีเทนมาใช้นะครับ เนื่องจากในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้น จะมีก๊าซหลายชนิด และกากจากขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ รวมทั้งความชื้นอีกด้วย

LELLower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิดarticle

 จากบทความที่ผ่านมาทางบริษัทได้กล่าวถึงก๊าซหลายๆ ชนิด รวมถึงก๊าซออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญในการหายใจของมนุษย์ แต่มีอีกหน้าที่หนึ่งของออกซิเจนที่ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำให้ติดไฟ  หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่า องค์ประกอบ 3 อย่างที่ทำให้เกิดการจุดติดไฟ  ซึ่งจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. มีสารไวไฟในปริมาณเพียงพอที่จะจุดติดไฟได้ (Flammable Material in Ignitable Quantities)

2. มีออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอให้เกิดการเผาไหม้

3. มีแหล่งจุดติดไฟ (Ignition Source) ทําให้เกิดพลังงานความร้อนที่มากพอกับส่วนผสมของ

[Go to top]