เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Gas Articles
ReadyPlanet.com
Gas Articles


Oxygen ออกซิเจนarticle

จากที่เราได้ทราบกันดีว่าออกซิเจน Oxygen เป็นส่วนสำคัญในการดำรงษ์ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และมีส่วนประกอบในอากาศ Air มากเป็นอันดับสองรองจากไนโตรเจน Nitrogen ซึ่งออกซิเจน Oxygen จะมีระดับความเข้มข้มในอากาศที่ 20.9% และไนโตรเจน nitrogen ที่ 78% คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของออกซิเจน Oxygen ในสถานะปกติออกซิเจน Oxygen เป็นก๊าซ Gas ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส หนักกว่าอากาศเล็กน้อยและละลายน้ำได้เล็กน้อย ความหนาแน่นของออกซิเจน คือ 1.43 g/litter ความหนาแน่นของอากาศ  Air คือ 1.29 g/litter เมื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลง ออกซิเจน Oxygen จะกลายเป็นของเหลว สีฟ้าอ่อน ที่ -182.5 องศาเซลเซียล และถ้าลดอุณหภูมิลงอีก จะกลายเป็นของแข็ง สีฟ้าอ่อน มีจุดเยือกแข็งที่ -218.4 องศาเซลเซียล

H2Sarticle

คือก๊าซที่ไม่มีสี น้ำหนักโมเลกุล 34.04 มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเรียกว่าก๊าซไข่เน่า มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ความหนาแน่นของไอก๊าซประมาณ 1.192 (อากาศมีความหนาแน่นเท่ากับ 1) ค่า LEL ประมาณ 4% มีความสามารถในการจุดลุกติดไฟได้เองหรือเผาไหม้ได้อย่างรุนแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ควรใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สเปรย์น้ำ ในการดับเพลิง ผลจากการเผาไหม้ จะเกิดออกไซด์ของซัลเฟอร์ ก๊าซ H2S เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริค(H2SO4) หรือเราเรียกว่าไอกรดหรือฝนกรดนั้นเอง มีความสามารถในการกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้

Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์article

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส สูตรทางเคมีคือ CO ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxideพบได้หลายแห่ง ไม่ว่าเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ หรือเกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในบรรยากาศที่เราหายใจอยู่นั้นอาจมี ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxideอยู่บ้าง แต่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น บริเวณบรรยากาศปกติอาจจะมีประมาณ 0.1 ppm(parts per million) จนกระทั้งถึง 5 ppm หรือแม้กระทั่งอาจจะถึง 15 ppm ในกรณีที่เราอยู่ใกล้สิ่งที่มีการเผาไหม้ เช่น เรากำลังทำการหุงต้มอาหารในบ้าน แต่ถ้าเราอยู่ในการจราจรหนา

การแปลงหน่วย ppmการแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt

การแปลงหน่วย ระดับ % volume ถึง ระดับ ppm, ppb, ppt และระดับหน่วย SI 

 

การแปลงหน่วยมีความสำคัญมากทางด้านการวัด ซึ่งต้องการที่จะรู้ส่วนผสมของเนื้อสารนั้นๆ ในที่นี้จะขอเน้นไปทางก๊าซ หรือ แก๊ส เป็นหลัก

 

ถ้าท่านมีข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ

หลักการเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง NIRหลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่องarticle

ในปัจจุบันไม่มีบริษัทใด ที่จะหลีกหนีเรื่องการแข่งขันในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีและลดขั้นตอนการผลิตให้ได้มากที่สุดเท่ากับเราได้ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องวัด NIR Moisture Analyzer จริงๆแล้ว มันไม่ได้เพียงทำการวัดได้เพียงค่าความชื้นเท่านั้น มันยังสามารถทำการวัดได้หลายค่ามากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการวัดไขมัน การวัดสารนิโคติน การวัดค่าความหวาน การวัดค่าโปรตีน การวัดค่าสี สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของมันที่สามารถทำให้กับเราได้มากมาย แต่ไม่เพียงการวัดได้หลากหลายเท่านั้น ความเร็วในการวัด ก็เป็นตัวตอบสนองตัวแรกๆ ในการทำให้เราเลือกใช้งาน และนอกจากความเร็วในการตอบสนองแล้ว การตรวจสอบทั้งหมด โดยปราศจากการสุ่มตรวจ 

ก่อนหน้า1234ถัดไป
[Go to top]