ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Instrument
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
dot
Other Products
dot
Gas Articles


Oxygen ออกซิเจนarticle

จากที่เราได้ทราบกันดีว่าออกซิเจน Oxygen เป็นส่วนสำคัญในการดำรงษ์ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และมีส่วนประกอบในอากาศ Air มากเป็นอันดับสองรองจากไนโตรเจน Nitrogen ซึ่งออกซิเจน Oxygen จะมีระดับความเข้มข้มในอากาศที่ 20.9% และไนโตรเจน nitrogen ที่ 78% คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของออกซิเจน Oxygen ในสถานะปกติออกซิเจน Oxygen เป็นก๊าซ Gas ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส หนักกว่าอากาศเล็กน้อยและละลายน้ำได้เล็กน้อย ความหนาแน่นของออกซิเจน คือ 1.43 g/litter ความหนาแน่นของอากาศ  Air คือ 1.29 g/litter เมื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลง ออกซิเจน Oxygen จะกลายเป็นของเหลว สีฟ้าอ่อน ที่ -182.5 องศาเซลเซียล และถ้าลดอุณหภูมิลงอีก จะกลายเป็นของแข็ง สีฟ้าอ่อน มีจุดเยือกแข็งที่ -218.4 องศาเซลเซียล

H2Sarticle

คือก๊าซที่ไม่มีสี น้ำหนักโมเลกุล 34.04 มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเรียกว่าก๊าซไข่เน่า มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ความหนาแน่นของไอก๊าซประมาณ 1.192 (อากาศมีความหนาแน่นเท่ากับ 1) ค่า LEL ประมาณ 4% มีความสามารถในการจุดลุกติดไฟได้เองหรือเผาไหม้ได้อย่างรุนแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ควรใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สเปรย์น้ำ ในการดับเพลิง ผลจากการเผาไหม้ จะเกิดออกไซด์ของซัลเฟอร์ ก๊าซ H2S เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริค(H2SO4) หรือเราเรียกว่าไอกรดหรือฝนกรดนั้นเอง มีความสามารถในการกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้

Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์article

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส สูตรทางเคมีคือ CO ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxideพบได้หลายแห่ง ไม่ว่าเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ หรือเกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในบรรยากาศที่เราหายใจอยู่นั้นอาจมี ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxideอยู่บ้าง แต่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น บริเวณบรรยากาศปกติอาจจะมีประมาณ 0.1 ppm(parts per million) จนกระทั้งถึง 5 ppm หรือแม้กระทั่งอาจจะถึง 15 ppm ในกรณีที่เราอยู่ใกล้สิ่งที่มีการเผาไหม้ เช่น เรากำลังทำการหุงต้มอาหารในบ้าน แต่ถ้าเราอยู่ในการจราจรหนา

การแปลงหน่วย ppmการแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt

การแปลงหน่วย ระดับ % volume ถึง ระดับ ppm, ppb, ppt และระดับหน่วย SI 

 

การแปลงหน่วยมีความสำคัญมากทางด้านการวัด ซึ่งต้องการที่จะรู้ส่วนผสมของเนื้อสารนั้นๆ ในที่นี้จะขอเน้นไปทางก๊าซ หรือ แก๊ส เป็นหลัก

 

ถ้าท่านมีข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ

หลักการเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง NIRหลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่องarticle

ในปัจจุบันไม่มีบริษัทใด ที่จะหลีกหนีเรื่องการแข่งขันในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีและลดขั้นตอนการผลิตให้ได้มากที่สุดเท่ากับเราได้ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องวัด NIR Moisture Analyzer จริงๆแล้ว มันไม่ได้เพียงทำการวัดได้เพียงค่าความชื้นเท่านั้น มันยังสามารถทำการวัดได้หลายค่ามากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการวัดไขมัน การวัดสารนิโคติน การวัดค่าความหวาน การวัดค่าโปรตีน การวัดค่าสี สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของมันที่สามารถทำให้กับเราได้มากมาย แต่ไม่เพียงการวัดได้หลากหลายเท่านั้น ความเร็วในการวัด ก็เป็นตัวตอบสนองตัวแรกๆ ในการทำให้เราเลือกใช้งาน และนอกจากความเร็วในการตอบสนองแล้ว การตรวจสอบทั้งหมด โดยปราศจากการสุ่มตรวจ 

ก่อนหน้า1234ถัดไป
[Go to top]