Gas Articles


Indoor Air QualityIndoor Air Quality

Indoor Air Quality

คุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ หมายถึง คุณภาพอากาศภายในและรอบๆอาคาร และโครงสร้างโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในอาคาร การทำความเข้าใจและควบคุมมลพิษทั่วไปในอาคารสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพได้  คุณภาพอากาศภายในอาคารถูกกำหนดโดยการแสดงภาพความเข้มข้นของสารมลพิษ และสถาวะความร้อนที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

Carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์Carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์

Carbon Dioxide (CO2) 

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นธรรมชาติ และ เป็นอันตรายถ้าได้รับในปริมาณมากๆ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่เมื่อระดับสูงขึ้น อาจส่งผลต่อผลผลิตและการนอนหลับได้ มันถูกผลิตขึ้นโดยธรรมชาติและผ่านกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาน้ำมันเบนซิน ถ่านหิน น้ำมัน และไม้ 

ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นจากเสียงสองแหล่งระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นจากเสียงสองแหล่ง

เสียง

เสียงเป็นคลื่นเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศไปยังหู เสียงสามารถเดินทางในสถานะก๊าซของเหลว และของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสูญญากาศได้

Wattmeter  วัตต์มิเตอร์ Wattmeter วัตต์มิเตอร์

 Wattmeter

วัตต์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับวัด พลังงานไฟฟ้า (หรืออัตราการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ) ใน วัตต์ ของวงจร ที่กำหนด . วัตต์มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าใช้สำหรับการวัด ความถี่ ยูทิลิตี้ และกำลังความถี่เสียง ประเภทอื่น ๆ จำเป็นสำหรับการวัดความถี่วิทยุ

แคลมป์มิเตอร์แคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์ Current Clamp

ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ แคลมป์มิเตอร์ หรือที่รู้จักในชื่อโพรบในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขากรรไกรที่ทำให้สามารถจับยึดรอบๆ ตัวนำไฟฟ้าได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวัดกระแสไฟในตัวนำได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับมันเลย หรือถอดเพื่อเสียบผ่านโพรบ โดยทั่วไปแล้วแคลมป์มิเตอร์ จะใช้เพื่ออ่านขนาดของกระแสสลับ (AC) และด้วยเครื่องมือวัดเพิ่มเติม สามารถวัด เฟส Phase และ รูปคลื่น Waveform  ได้ แคลมป์มิเตอร์บางรุ่น สามารถวัดกระแสไฟได้ตั้งแต่ 1,000 A ขึ้นไป และ แคลมป์ประเภทใบพัดสามารถวัดกระแสตรงได้ (DC)

[Go to top]