Other Products


Check Valves-MVCheck Valves-MVarticle

CODE: VG007

หัวปรับแก๊ส คืออุปกรณ์ ปรับแรงดันแก๊สจากถังแก๊สให้เหมาะสมกับประเภทของเตาแก๊ส ก่อนที่จะเผาไหม้ที่เตาแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแก๊ส แรงดันแก๊สจากเตาแก๊สอาจมากเกินไป ทำให้เตาแก๊สเกิดระเบิดได้ หรือ อาจน้อยเกินไป ทำให้ไฟไม่ติดได้ หัวปรับแก๊สจึงเปรียบเสมือนหัวใจของระบบแก๊สนั้นเอง

Tube fittings, ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม, ข้อต่อทองเหลือง, ข้อต่อแก๊ส, วาล์วข้อต่อ, อุปกรณ์ข้อต่อ, Fitting, แก๊สฟิตติ้ง, Gas FittingHIGH PRESSURE FITTINGSarticle

CODE: FTOR08

ผลิตภัณฑ์ฟิตติ้ง หรือข้อต่อแก๊ส (Gas Fitting) ของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆและมาตรฐานการผลิตที่น่าพอใจ

Check Valves-MVHCheck Valves-MVHarticle

CODE: VG008

หัวปรับแก๊ส คืออุปกรณ์ ปรับแรงดันแก๊สจากถังแก๊สให้เหมาะสมกับประเภทของเตาแก๊ส ก่อนที่จะเผาไหม้ที่เตาแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแก๊ส แรงดันแก๊สจากเตาแก๊สอาจมากเกินไป ทำให้เตาแก๊สเกิดระเบิดได้ หรือ อาจน้อยเกินไป ทำให้ไฟไม่ติดได้ หัวปรับแก๊สจึงเปรียบเสมือนหัวใจของระบบแก๊สนั้นเอง

Tube fittings, ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม, ข้อต่อทองเหลือง, ข้อต่อแก๊ส, วาล์วข้อต่อ, อุปกรณ์ข้อต่อ, Fitting, แก๊สฟิตติ้ง, Gas Fitting37° FLARED TUBE FITTINGSarticle

CODE: FTOR09

ผลิตภัณฑ์ฟิตติ้ง หรือข้อต่อแก๊ส (Gas Fitting) ของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆและมาตรฐานการผลิตที่น่าพอใจ

Micron Inline Filter-QIMicron Inline Filter-QIarticle

CODE: VG009

หัวปรับแก๊ส คืออุปกรณ์ ปรับแรงดันแก๊สจากถังแก๊สให้เหมาะสมกับประเภทของเตาแก๊ส ก่อนที่จะเผาไหม้ที่เตาแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแก๊ส แรงดันแก๊สจากเตาแก๊สอาจมากเกินไป ทำให้เตาแก๊สเกิดระเบิดได้ หรือ อาจน้อยเกินไป ทำให้ไฟไม่ติดได้ หัวปรับแก๊สจึงเปรียบเสมือนหัวใจของระบบแก๊สนั้นเอง

[Go to top]