Other Products


Tube fittings, ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม, ข้อต่อทองเหลือง, ข้อต่อแก๊ส, วาล์วข้อต่อ, อุปกรณ์ข้อต่อ, Fitting, แก๊สฟิตติ้ง, Gas FittingPUSH ON HOSE CONNECTORSarticle

CODE: FTOR05

ผลิตภัณฑ์ฟิตติ้ง หรือข้อต่อแก๊ส (Gas Fitting) ของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆและมาตรฐานการผลิตที่น่าพอใจ

Relief Valves-SVRelief Valves-SVarticle

CODE: VG005

หัวปรับแก๊ส คืออุปกรณ์ ปรับแรงดันแก๊สจากถังแก๊สให้เหมาะสมกับประเภทของเตาแก๊ส ก่อนที่จะเผาไหม้ที่เตาแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแก๊ส แรงดันแก๊สจากเตาแก๊สอาจมากเกินไป ทำให้เตาแก๊สเกิดระเบิดได้ หรือ อาจน้อยเกินไป ทำให้ไฟไม่ติดได้ หัวปรับแก๊สจึงเปรียบเสมือนหัวใจของระบบแก๊สนั้นเอง

Tube fittings, ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม, ข้อต่อทองเหลือง, ข้อต่อแก๊ส, วาล์วข้อต่อ, อุปกรณ์ข้อต่อ, Fitting, แก๊สฟิตติ้ง, Gas FittingCLEAN FITTINGSarticle

CODE: FTOR06

ผลิตภัณฑ์ฟิตติ้ง หรือข้อต่อแก๊ส (Gas Fitting) ของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆและมาตรฐานการผลิตที่น่าพอใจ

Relief Valves-JVSRelief Valves-JVSarticle

CODE: VG006

หัวปรับแก๊ส คืออุปกรณ์ ปรับแรงดันแก๊สจากถังแก๊สให้เหมาะสมกับประเภทของเตาแก๊ส ก่อนที่จะเผาไหม้ที่เตาแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแก๊ส แรงดันแก๊สจากเตาแก๊สอาจมากเกินไป ทำให้เตาแก๊สเกิดระเบิดได้ หรือ อาจน้อยเกินไป ทำให้ไฟไม่ติดได้ หัวปรับแก๊สจึงเปรียบเสมือนหัวใจของระบบแก๊สนั้นเอง

Tube fittings, ฟิตติ้งลม, ข้อต่อลม, ข้อต่อทองเหลือง, ข้อต่อแก๊ส, วาล์วข้อต่อ, อุปกรณ์ข้อต่อ, Fitting, แก๊สฟิตติ้ง, Gas Fitting24° TUBE FITTINGSarticle

CODE: FTOR07

ผลิตภัณฑ์ฟิตติ้ง หรือข้อต่อแก๊ส (Gas Fitting) ของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆและมาตรฐานการผลิตที่น่าพอใจ

[Go to top]