เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซ
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซ


เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องตรวจจับวัดก๊าซรั่วไหลarticle

Code: GD056
Gas Detector (เครื่องตรวจจับวัดก๊าซรั่วไหล)
เครื่องตรวจจับวัดก๊าซรั่วไหลแบบพกพารุ่นนี้เป็นเครื่องทดสอบการรั่วซึมที่มีความละเอียดอ่อนแม่นยำถูกต้อง และใช้งานง่ายพร้อมจอแสดงผลขนาดและเสียงเตือนแบบ LED

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดแก๊สรั่ว 4 เซ็นเซอร์ แบบพกพา รุ่นไม่มีปั๊มarticle

Code: GD057
Gas Detector (เครื่องตรวจจับวัดก๊าซรั่วไหล )
ราคา 34,000 บาท
เครื่องวัดแก๊ส
Gas Detector รุ่นที่ดีที่สุดของเรา จากประเทศ แคนาดา ไม่ใช่เครื่องจีน มีระบบป้องกันการระเบิดโดยตัวเองอย่างดี ทนทาน ใช้งานสะดวก ราคาดี ราคาถูก ราคาเหมาะสม ระบบมีความแม่นยำสูง ความถูกต้องอยู่ในระดับแนวหน้า ความปลอดภัยในการใช้งาน และการวัด อยู่ในระดับดีที่สุดเครื่องวัดแก๊สรั่ว 4 เซ็นเซอร์ แบบพกพา รุ่นไม่มีปั๊ม เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณแก๊สชนิดแบบพกพา ใช้สำหรับตรวจจับวัดแก๊สรั่ว ดังนี้ คือ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซไวไฟ เหมาะสำหรับกลุ่มพื้นที่งานในที่อับอากาศ

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดแก๊สรั่วแบบ 4 แก๊ส รุ่นไม่มีปั๊มarticle

Code: GD058
Gas Detector (เครื่องวัดแก๊สรั่วแบบ 4 แก๊ส รุ่นไม่มีปั๊ม)
เครื่องวัดแก๊สรั่วแบบ 4 แก๊ส รุ่นไม่มีปั๊มเป็นอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัดตัวเครื่องวัดแก๊สรั่วแบบรุ่นนี้เป็นหลักการวัดแบบกระจาย สามารถตรวจสอบแก๊สรั่วได้ถึงสี่ก๊าซในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพาแบบ 4 เซ็นเซอร์article

Code: GD059
Gas Detector (เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพาแบบ 4 เซ็นเซอร์)
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพาแบบ 4 เซ็นเซอร์ตัวเครื่องมีให้เลือก 2 สี คือสีดำและสีส้ม ตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องที่ปลอดภัยใช้งานร่วมกับiCon® Ready และ DSX ™ Docking Station และใช้งานร่วมกับปั๊ม

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา 4 ก๊าซในเครื่องเดียวarticle

Code: GD060
Gas Detector (เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา 4 ก๊าซในเครื่องเดียว)
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา 4 ก๊าซในเครื่องเดียวพร้อมกัน คือ (ก๊าซออกซิเจน (O2), ก๊าซติดไวไฟ (LEL), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซค์ (CO), ก๊าซไข่เน่า (H2S) ตัวเครื่องมีแบตเตอร์รี่ในตัว ใช้งานที่สูงสุด 18 ชม

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว MSAarticle

Code: GD061
Gas Detector (เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว MSA)
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว MSA ตรวจจับแก๊สรั่วเอนกประสงค์ เครื่องชนิดนี้ตรวจวัดแก๊สได้สูงสุด 4 ชนิดคือ (LEL-Methane, O2, CO, H2S) มีหน้าจอแสดงผลชัดเจนแสดงผลการวัดได้พร้อมกันพร้อมกัน

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, ScientificGเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วarticle

Code: GD062
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซ Gas Leak Detector เครื่องตรวจแก๊สรั่ว LPG/LNG)
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วชนิดนี้เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซติดไฟซึ่งประกอบด้วยชุดตรวจจับแก๊สรั่วต่างๆ และตัวรับ ซึ่งเครื่องมือวัดนี้ใช้เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สในท่อหรือวาล์ว

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซมีเทนarticle

Code: GD063
Gas Detector (เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน)
ก๊าซมีเทน (CH4) เป็นสารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวประเภทอัลเคน (alkane) หรือ พาราฟิน (paraffins) ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)article

Code: GD064
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde))
Formaldehyde เป็นสารพิษอันตรายชนิดหนึ่งที่พบได้มากในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม โดยตัวเครื่องวัดสารหรือเครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ที่จะเป็นตัวเครื่องที่ถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดสารพิษโดยเฉพาะ

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S)article

Code: GD065
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S))
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S) รุ่นนี้มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-100 ppm ตัวเครื่องถูกออกแบบ โดยมีแบตเตอรี่สามารถทำงานได้นานถึง 16 ชั่วโมง

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซมีเทน Methen (CH4)article

Code: GD066
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซมีเทน Methen (CH4))
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S) รุ่นนี้มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-100 ppm ตัวเครื่องถูกออกแบบ โดยมีแบตเตอรี่สามารถทำงานได้นานถึง 16 ชั่วโมง

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ COarticle

Code: GD067
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO)
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO เป็นตัวเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ โดยตัวเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO เป็นตัวเครื่องที่จำเป็นอย่างมาก

 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) article

Code: GD068
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)
ตัวเครื่องวัดก๊าซรุ่นนี้เป็นชนิดตัวเคื่องที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon Dioxide) พื้นที่หรือในบรรยากาศ เช่น อาคารจอดรถ, โรงพยาบาล,สถานที่ทำงาน เป็นต้น

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3)article

Code: GD069
Gas Detector (เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3))
เครื่องตรวจจับก๊าซรั่วไหลในบรรยากาศ สำหรับวัดก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3) สามารถใช้วัดได้ทั้งในกลุ่มงานอุตสาหกรรม หรือกลุ่มงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ งานวิจัยต่าง ๆ

หลอดสอบเทียบ VOCs, หลอดวัดสารVOCs,หลอดตรวจจับสาร VOCs ,เครื่องวัดVOC, Detectors, detecter, volatile, organic, compound, PID, Photoionization, สารระหยอินทรีย์, , RAE,Gas, เครื่องวัดแก๊ส ,เครื่องวัดก๊าซ , miniRAE, RAE, 3000 , เครื่องวัดพกพา ,ระยองเครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PIDarticle

Code : VOC013
Gas Detector (เครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID))

ตัวเครื่องวัดสาร
VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID เป็นตัวเครื่องสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานตัวเครื่องแบบไม่ซับซ้อนในราคาย่อมย่อม แต่มีประสิทธิภาพ โดยตัวเครื่องมีฟังชั่นในการบันทึกข้อมูล และมีการวัดค่าแบบทันที และตัวเครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID นี้ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศ อาทิเช่น ATEX, IECEx โดยตัวเครื่องสามารถนำเข้าไปใช้ในพื้นที่เขตอันตรายหรือที่เรียกว่า Hazardous Location ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเครื่องวัด VOCs รุ่นเล็กที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้งาน

[Go to top]