เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซ
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซ


เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : AreaRAE Plusarticle

Code: GD018
Gas Detector (เครื่องตรวจจับแก๊ส Gas Detector AreaRAE Plus)
เครื่องตรวจจับแก๊ส
 Gas Detector AreaRAE Plus เป็นเครื่องตรวจจับวัดแก๊ส (Gas Detector) แบบไร้สาย (Wireless) และแบบพกพา (Protable Gas Detector) ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม 

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : AreaRAE Proarticle

Code: GD019
Gas Detector (AreaRAE Pro)
เครื่องตรวจจับ
 Gas Detector AreaRAE Pro เป็นเครื่องตรวจจับพื้นที่หลายพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อม ๆ กันตรวจจับก๊าซพิษและก๊าซติดไฟสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) , รังสี และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อความเร็วทิศทางและพฤติกรรมของก๊าซ 

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : Single Gas Clip Plus Infraredarticle

Code: GD020 
Gas Detector (Single Gas Clip Plus Infrared)

เครื่องตรวจจับแก๊ส
 Single Gas Clip Plus Infrared เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใช้มือถือแบบบำรุงรักษาฟรีพร้อมด้วยโหมดไฮเบอร์เนตสำหรับตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โหมด "Hibernate" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางเครื่องตรวจจับก๊าซแบบใช้แล้วทิ้งนี้ไว้ในที่วางเครื่องได้ 

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : Single Gas Clip Infraredarticle

Code: GD021
Gas Detector Model: Single Gas Clip Infrared

เครื่องตรวจจับแก๊ส Single Gas Clip Infraredไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงที่สุดหรือหนาวที่สุด Gas Gas (Gas Detector) ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อความปลอดภัยของคนงานในสภาวะการทำงานที่เลวร้ายที่สุดง่ายต่อการเป็นเจ้าของและใช้งาน และในราคาที่ถูกและสบายกระเป๋า

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : Multi Gas Clip Simple Plusarticle

Code: GD022
Gas Detector (Multi Gas Clip Simple Plus)

เครื่องตรวจจับก๊าซ
4 ตัวพร้อมด้วยระยะเวลาในการทำงาน 3 ปี การตรวจจับก๊าซทำได้ง่ายขึ้น ราคาถูก ใช้งานง่าย โดยไม่มีการชาร์จไฟเลย! ไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง! (สามารถปรับเทียบได้หากจำเป็น) 

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : Multi Gas Clip Simplearticle

Code: GD 023
Gas Detector (Multi Gas Clip Simple)
การตรวจจับก๊าซทำได้ง่าย ราคาถูกย่อมเยา มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย โดยไม่มีการชาร์จไฟเลย! ไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง! (สามารถปรับเทียบได้หากจำเป็น)

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : Multi Gas Clip Infrared Pumparticle

Code: GD024
Gas Detector Model (Multi Gas Clip Infrared Pump)
เครื่องตรวจจับแก๊ส
 Multi Gas Clip Infrared Pumpใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดแบบโฟโตเมตรีเพื่อตรวจจับก๊าซติดไฟ (LEL) ที่ใช้พลังงานต่ำแทนที่จะใช้เทคโนโลยี pellistor ที่มีอายุมาก ปั๊ม MGC ใช้แหล่งพลังงานอินฟาซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,เครื่องวัดอากาศ, Gas Detector, Gas Clip ,4 เซ็นเซอร์  ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศ ,ออกซิเจน ,คาร์บอนมอนนอกไซค์ , H2S ,Gas Detector ราคา , เครื่องตรวจจับแก๊ส ,สอบเทียบ ,สเปคเครื่อGas Detector Model : Multi Gas Clip Simple Plusarticle

Code: GD025
Gas Detector (Multi Gas Clip Simple Plus)
เครื่องตรวจจับแก๊ส
 Multi Gas Clip Simple Plus อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานหลายเดือน และเครื่องเครื่องตรวจจับแก๊ส Multi Gas Clip Simple Plus สามารถวัดค่าแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ออกซิเจน (O2) และก๊าซที่ติดไฟได้ (LEL)

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,แอมโมเนีย, Gas Detector, เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย ,ก๊าซแอมโมเนีย ,NH3 ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศGas Detector Model : GasAlert Extremearticle

Code: GD026
Gas Detector (Gas Alert Extreme)

BW Gas Alert Extreme A2 กำหนดค่าสำหรับการตรวจจับแอมโมเนีย (0-400ppm NH3) ที่ใช้สำหรับการป้องกันบุคลากรในสถานที่ที่ใช้ระบบทำความเย็นแอมโมเนีย
 

เครื่องก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,แบบพกพา ,แอมโมเนีย, Gas Detector, เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย ,ก๊าซแอมโมเนีย ,NH3 ,Ammonia ,Detector ,ขายเครื่อง , ราคาถูก ,อับอากาศ , วัดอากาศGas Detector Model : Ammonia Leak article

Code: GD027
Gas Detector (Ammonia Leak)

เครื่องวัดแอมโมเนีย (
Ammonia /NH3) / Ammonia Gas Detector ตัวเครื่องจะใช้ NH3 Responder ใช้เซนเซอร์สองตัวเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มข้นของแอมโมเนียการอ่านที่อยู่ในช่วง 0-1,000ppm สำหรับ PEL 35 ppm และ 300 ppm 

เครื่องตรวจจับวัดแก๊สรั่ว , เครื่องตรวจวัดอากาศ , Gas Detector , เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ ,เครื่องวัด VOC , MiniRAE , RAE , Multi RAE , Lite ,ราคาถูก ,เครื่องเช่า ,สอบเทียบ ,การใช้งาน ,วิธีเครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Lite article

Code: VOC007
Gas Detector (
รุ่น MultiRAE Lite )
เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (
VOC) รุ่น MultiRAE Lite  เป็นเครื่องตรวจจับสารเคมีแบบพกพาที่ทันสมัยที่สุดในตลาด ด้วยความยืดหยุ่นของเซนเซอร์ก๊าซถึง 6 ตัวและความสะดวกในการพกพาแบบไร้สายจอแสดงผลแบบ multi-gas นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้พร้อมกับสามารถเข้าถึงการอ่านค่าสถานะและสถานะการเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ เลือกได้จาก 25 ตัวเลือก ได้แก่ LEL, PID, NDIR และ Exotics ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในสนาม ด้วยการเตือนภัยห้าตัวรวมทั้งการลงและการเชื่อมต่อไร้สายกับศูนย์คำสั่งของคุณ MultiRAE จะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็ว

เครื่องตรวจจับวัดแก๊สรั่ว , เครื่องตรวจวัดอากาศ , Gas Detector , เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ ,เครื่องวัด VOC , MiniRAE , RAE , Multi RAE , Lite ,ราคาถูก ,เครื่องเช่า ,สอบเทียบ ,การใช้งาน ,วิธีGas Detector Model : MultiRAE Litearticle

Code : GD028
Gas Detector Model : MultiRAE Lite

MultiRAE เป็นเครื่องตรวจจับสารเคมีแบบพกพาที่ทันสมัยที่สุดในตลาด ด้วยความยืดหยุ่นของเซนเซอร์ก๊าซถึง 6 ตัวและความสะดวกในการพกพาแบบไร้สายจอแสดงผลแบบ multi-gas นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้พร้อมกับสามารถเข้าถึงการอ่านค่าสถานะและสถานะการเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ เลือกได้จาก 25 ตัวเลือก ได้แก่ LEL, PID, NDIR และ Exotics ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในสนาม ด้วยการเตือนภัยห้าตัวรวมทั้งการลงและการเชื่อมต่อไร้สายกับศูนย์คำสั่งของคุณ MultiRAE จะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็ว 

เครื่องวัดแก๊ส ,เครื่องตรวจจับก๊าซ ,เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว , เครื่องวัดอากาศ , Gas Detector , RAE , RAE SYSTEM , QRAE , QRAE PlusGas Detector Model : QRAE Plusarticle

Code: GD 029
Gas Detector (Model QRAE Plus) ราคา 34,000 บาท

เป็นเครื่องตรวจแก๊สชนิดวัดค่าได้สูงสุด
4 ชนิด โครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานหนัก หน้าจอเป็นแบบ DIGITAL ตัวดูดจับแก๊ส เป็นแบบ AUTO PUMP สะดวกแก่การใช้งาน สามารถเปลี่ยน SENSORS ตามความเหมาะสม

เครื่องตรวจจับก๊าซ,แก๊สรั่ว,เครื่องวัดก๊าซรั่วพกพา,เครื่องแก๊สรั่วพกพา,เครื่องวัดก๊าซในระยอง,จำหน่ายเครื่องวัดก๊าซ,ตัวแทนขายเครื่องวัดแก๊ส,รับมาตราฐาน,เครื่องตรวจสอบ,วัดการรั่ว,แก๊สก๊าซ, Scott,พกพา,สอบเทียบ,เครื่องเช่าGas Detector Model : Scott Protégé ZM (Single Gas)article

Code: GD 032
Gas Detector (รุ่น PS500)
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว รุ่น PS500 สามารถปรับให้เหมาะสมกับการตรวจจับก๊าซได้มากถึง 5 ชนิดด้วยเซ็นเซอร์ที่เป็นพิษและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องตรวจจับไอออนไนเซอร์

เครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว,แก๊สรั่ว,เครื่องวัดก๊าซรั่วพกพา,เครื่องแก๊สรั่วพกพา,เครื่องวัดก๊าซในระยอง,จำหน่ายเครื่องวัดก๊าซ,ตัวแทนขายเครื่องวัดแก๊ส,เครื่องวัดแก๊สที่ได้รับมาตราฐาน,เครื่องตรวจสอบวัดการรั่วของแก๊สก๊าซGas Detector Model : PS200 Seriesarticle

Code: GD031
Gas Detector (PS200 Series)
เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา PS200 Series คือเครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำเครื่องสำรวจส่วนตัว

[Go to top]