เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซ
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซ


CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S)article

Code: GD61
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S))
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S) รุ่นนี้มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-100 ppm ตัวเครื่องถูกออกแบบ โดยมีแบตเตอรี่สามารถทำงานได้นานถึง 16 ชั่วโมง

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซมีเทน Methen (CH4)article

Code: GD62
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซมีเทน Methen (CH4))
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S) รุ่นนี้มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-100 ppm ตัวเครื่องถูกออกแบบ โดยมีแบตเตอรี่สามารถทำงานได้นานถึง 16 ชั่วโมง

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ COarticle

Code: GD63
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO)
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO เป็นตัวเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ โดยตัวเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO เป็นตัวเครื่องที่จำเป็นอย่างมาก

เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen (H2)article

Code: GD64
เครื่องตรวจวัดก๊าซก๊าซไฮโดรเจน  Hydrogen (H2) ขนาดเล็กสำหรับแบบพกพา ใช้สำหรับตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen (H2) โดยเฉพาะ โดยตัวเครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจน ถูกออกแบบใช้เพื่อจับให้ถนัดสำหรับการใช้งานที่สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งตัวเครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจน  Hydrogen (H2)มีขนาดเล็กทนทาน และเป็นรุ่นที่นิยมสำหรับกลุ่มโรงงาน และกลุ่มบริษัทฯ ทั่วไป

 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) article

Code: GD65
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)
ตัวเครื่องวัดก๊าซรุ่นนี้เป็นชนิดตัวเคื่องที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon Dioxide) พื้นที่หรือในบรรยากาศ เช่น อาคารจอดรถ, โรงพยาบาล,สถานที่ทำงาน เป็นต้น

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3)article

Code: GD66
Gas Detector (เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3))
เครื่องตรวจจับก๊าซรั่วไหลในบรรยากาศ สำหรับวัดก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3) สามารถใช้วัดได้ทั้งในกลุ่มงานอุตสาหกรรม หรือกลุ่มงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ งานวิจัยต่าง ๆ

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพาarticle

Code : GD67
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพา
)
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพา เป็นตัวเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศภายในตัวเครื่องมีระบบเตือนและ Alarm ภายในตัว ลักษณะของตัวเครื่องวัดก๊าซมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา และราคาย่อมเยา

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนแบบพกพา Portable Single Gas Detectorarticle

Code: GD68
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพาขนาดเล็ก
)
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนแบบพกพา Portable Single Gas Detector สามารถวัดแสดงการตรวจหาก๊าซ Oxygen (O2) หรือก๊าซอื่นๆ เป็นตัว,ตัวเครื่องมีระบบเตือน ภายในตัว เหมาะกับวัดก๊าซออกซิเจนในที่อับอากาศ

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซมีเทนarticle

Code: GD69
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซมีเทน (CH4)
)
เครื่องวัดก๊าซมีเทน (CH4) เป็นสารไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัว ซึ่งได้รับจากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์แบบปราศจากออกซิเจน

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxicRaeProarticle

Code: GD69
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxicRaePro
)
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxicRae Pro เป็นเครื่องวัดก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถเปลี่ยนหัว Sensor ได้ตามความต้องการของลูกค้า มีระบบเก็บข้อมูลในตัว

Hydrogen Detectors(เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจน)article

CODE : GD70
Gas Detector (Hydrogen Leakage)
สำหรับการตรวจสอบการรั่วของไฮโดรเจนเท่านั้น ใช้เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความเข้มข้นต่ำ
ไม่มีการรบกวนกับก๊าซไวไฟอื่น ๆ ปั๊มเก็บตัวอย่างโครงสร้างที่ติดตั้งภายในฟังก์ชั่นเปิด - ปิดสำหรับปั๊มแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้เข้ากันได้กับแบตเตอรี่อัลคาไลน์

Breath CO Monitor(เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอคไซด์ ทางลมหายใจ)article

CODE : GD71   
ตรวจสอบควันหรือไม่วัดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือด การออกแบบการยศาสตร์ หน้าจอ LCD ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
ใบรับรอง CE สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ยุโรปและส่งออกไปยุโรปเคสแข็งเก็บง่ายและเก็บรักษา

CH4,มีเทน,เครื่องวัดก๊าซ, เครื่องวัด, ระยอง, เครื่องเช่า, สอบเทียบ, ISO, เครื่องวัดออกซิเจน, พื้นที่อับอากาศ, พกพา, เครื่องวัด, RAE, MSA, Drager, ราคา, ถูก, การใช้งาน, ระยอง, แก๊ส, เครื่องจีน, Gas, Detector, ISC, Industrial, Scientificเครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxiRAE Pro Wireless Gas Detectorarticle

Code: GD72
Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxiRAE Pro Wireless Gas Detector
)
เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย เชื่อมต่อด้วยระบบ Wireless สำหรับใช้ program ในการติดต่อสื่อสารป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ ในพื้นที่ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

[Go to top]