เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา ระบบควบคุมการไหลของของเหลว (QUICKSHIP)
ReadyPlanet.com
ระบบควบคุมการไหลของของเหลว (QUICKSHIP) article

                                                                                      ระบบควบคุมการไหลของของเหลว (QUICKSHIP)

 

ระบบควบคุมการไหลของของเหลว (QUICKSHIP)

CODE : LQFG01

ตัวควบคุมอัตตราการไหล

ตัวควบคุมการไหล ช่วงการไหลที่ต่ำที่สุดคือ 7-50 mL / นาทีและสูงถึง 1.0-10.0 L / นาที

คุณสมบัติตัวควบคุมอัตตราการไหล

ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสในตัว

หน้าจอสัมผัสแบบสีขนาด 3.2 นิ้ว ผู้ใช้สามารถเห็นค่าอัตราการไหลปริมาณการไหลรวมสถานะแจ้งเตือนและอื่น ๆ การตั้งค่าส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ผ่านทางหน้าจอรวมถึงจุดตั้งค่าและเส้นโค้งการปรับเทียบ USB อาจเข้าถึงการตั้งค่าได้หากไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอสัมผัสได้

Specifications

Accuracy (including linearity, best fit straight line):

±1.0% typical from factory, full scale

±0.5% typical with user calibration, full scale

Repeatability:

±0.5% or better typical, ±0.2% best conditions

Pressure Rating:

80 psig (5.4 bar) maximum working

100 psig (6.8 bar) overpressure

Temperature Rating (Fluid):

5 to 40 °C

Higher temperature modules available

Temperature Rating (Environment):

Operating Temperature : 5 to 50 °C

Storage Temperature: 0 to 70 °C

Relative Humidity: 20 to 85%

Valve Type:

PTFE diaphragm, cam-driven

Wetted Materials:

PTFESapphire

Electrical Connections:

15-pin Male D-Sub

Micro-USB

 
Gas mass flow meters

GAS MASS FLOW METERS article
GAS MASS FLOW METERS Model OR50D article
MODEL 111/112/114 LIQUID FLOW article
MODEL 111 LIQUID FLOW METERS article
LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470 article
LIQUID FLOW CONTROL SYSTEMS article