เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา LIQUID FLOW CONTROL SYSTEMS
ReadyPlanet.com
LIQUID FLOW CONTROL SYSTEMS article

                                                                                                   LIQUID FLOW CONTROL SYSTEMS

 

                                                                                            LIQUID FLOW CONTROL SYSTEMS

CODE : LQFG05

ตัวควบคุมการไหลที่กำหนดค่าได้ การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้อุปกรณ์เดียวสามารถปรับให้เข้ากับสภาพการไหลและการใช้งานที่หลากหลาย

Specifications

Accuracy (including linearity, best fit straight line):

±1.0% typical from factory, full scale

±0.5% typical with user calibration, full scale

Multiple choices:

10 ft extension cable

Connector block kit for easy wiring

EAA module (analog I/O expansion card)

EBA module (relay output card)

Power supply kit (includes 115VAC adapter)

Tabletop tilt stand

Repeatability:

±0.5% or better typical, ±0.2% best conditions

Pressure Rating:

80 psig (5.4 bar) maximum working

100 psig (6.8 bar) overpressure

Temperature Rating (Fluid):

5 to 40 °C

Higher temperature modules available

Temperature Rating (Environment):

operating Temperature : 5 to 50 °C

Storage Temperature: 0 to 70 °C

Relative Humidity: 20 to 85%

Valve Type:

PTFE diaphragm, cam-driven

Wetted Materials:

PTFESapphire

 

 
Gas mass flow meters

ระบบควบคุมการไหลของของเหลว (QUICKSHIP) article
GAS MASS FLOW METERS article
GAS MASS FLOW METERS Model OR50D article
MODEL 111/112/114 LIQUID FLOW article
MODEL 111 LIQUID FLOW METERS article
LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470 article