เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470
ReadyPlanet.com
LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470 article

                                                                             LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470

                                           LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470 

CODE : LQFG04

 

ตัววัดอัตราการไหล LIQUID FLOW CONTROLLER SYSTEMS Model 004/0470 เป็นตัวเครื่องวัดอัตราการไหล ที่ใช้ทำงานกับการทำงานกับของเหลวในลักษณะเดียวกับที่ MFC ทำงานกับก๊าซเซ็นเซอร์การไหลในตัวและวาล์วควบคุมสัดส่วนให้แพคเกจที่สมบูรณ์

Specifications

Accuracy (including linearity, best fit straight line):

±1.0% Full Scale

Repeatability:

±0.2% Full Scale

Pressure Rating:

100 psig (6.8 bar)

Temperature Rating (Environment):

Operating: 5 to 55ºC

Storage: 0 to 70ºC

Temperature Sensitivity:

±0.2% F.S. per ºC

Wetted Materials:

Ryton

Stainless Steel

Epoxy

Glass

Sapphire

PTFE

O-Ring Material:

Standard: Viton

Q Suffix: EPDM

Fitting Material:

Acetal (standard)

PVDF

Compatible Liquids:

Low viscosity (<10 sS)

Translucent or transparent

Minimum amount of entrained air

Typical Power Consumption:

12 VDC @ 250 mA (11.5-15.0 VDC)

Typical Response Time:

Typically <3 seconds for 63% of final value

Reliability:

50,000 Hours MTBF

Approvals/Certifications:

CE Approved

89/336/EEC (EN 55011 & EN 50082-1)

73/23/EEC Low Voltage Directive

Ratings:

IP10 (NEMA 1)

0-5 VDC Output:

Non-isolated

2500 ohm minimum load

0-5 VDC Input (Set Point) Signal:

High impedance Non-isolated Zero VDC for zero flow

Differential Pressure Rating:

15-30 psid recommended Custom ranges available

 

 

 
Gas mass flow meters

ระบบควบคุมการไหลของของเหลว (QUICKSHIP) article
GAS MASS FLOW METERS article
GAS MASS FLOW METERS Model OR50D article
MODEL 111/112/114 LIQUID FLOW article
MODEL 111 LIQUID FLOW METERS article
LIQUID FLOW CONTROL SYSTEMS article