เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Water Vapor Transmission Rate Analyzers
ReadyPlanet.com
Water Vapor Transmission Rate Analyzers article

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COF ,Permeation ,OTR ,WVTR ,การซึมผ่าน ,ไอน้ำ

Water Vapor Transmission Rate (WVTR) 

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำหรือความชื้นผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ หรือ Water Vapor Transmission Rate (WVTR) หรือ Water Vapor Permeation Instruments มีทั้งแบบ Single Cell และ แบบ Double Cell สามารถควบคุมอุณหภูมิ  Temperature ใน Chamber ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Water Vapor Transmission Rate (WVTR) หรือ Water Vapor Permeation Instruments จะทำการทดสอบภายใต้มาตรฐาน ASTEM F1249 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการวัดบรรจุภัณฑ์ และฟิล์ม

ข้อมูลทางเทคนิค

 • Test range H2O
 • 0.002-100 g·m-2·24h-1
  0.04-2000 g·m-2·24h-1 (masked)
 • Test sample size
 • 50 cm2 - max thickness about 2,5 mm
 • Test temperature range
 • 10-50 C ± 0.1 C
 • Relative humidity
 • 5-95%, 100% ± 1.5%
 • Carrier flow (N2)
 • 10-75 ml/min
 • Gas type N2
 • Pure gas (5.0 or 5.5 P.A.)
 • Gas pressure N2
 • 1.5-2.0 bar
 • Gas connections (1)
 • Standard Ham-Let 1/8"
 • Software
 • LabView based
 • Desktop PC
 • Windows OS and LCD monitor
 • Power supply
 • 100-240 VAC, 50/60 Hz (800 W max.)
 • Apparatus size (cm)
 • 45 W/61 D/32 H without PCPermeation Analyzers

เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน PermeO2 article
เครื่องวัดการซึมผ่านการซึมผ่านของออกซิเจน (OTR) Oxygen transmission rate article
เครื่องวัดการซึมผ่าน รุ่น PermeH2O (Water/WVTR article
Carbon Dioxide Transmission Rate Analyzers article
Oxygen Transmission Rate Analyzer article