เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Oxygen Transmission Rate Analyzer
ReadyPlanet.com
Oxygen Transmission Rate Analyzer article

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COF ,Permeation ,OTR ,WVTR ,การซึมผ่าน ,ไอน้ำ

 Oxygen Transmission Rate (OTR)

เครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ หรือ Oxygen Transmission Rate (OTR), Oxygen Permeability Tester. มีทั้งแบบ Single cell และ แบบ Double Cell สามารถควบคุมอุณหภูมิ Temperature และ ความชื้น Humidity ใน Chamber ได้อย่างง่ายดาย โดย Oxygen Transmission Rate หรือ Oxygen Permeability Tester ได้อยู่ใต้มาตรฐานการรับรองการวัดของ Permeation and Barrier Measurement ASTM F2622 และ DIN 53380-3 ซึ่งทำให้คุณทราบผลที่รวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ภายใต้มาตรฐานการวัดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวัดค่าได้ต่ำมาก และการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยากในการปรับแต่ง และสวยงาม
Permeation Analyzers

เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน PermeO2 article
เครื่องวัดการซึมผ่านการซึมผ่านของออกซิเจน (OTR) Oxygen transmission rate article
เครื่องวัดการซึมผ่าน รุ่น PermeH2O (Water/WVTR article
Carbon Dioxide Transmission Rate Analyzers article
Water Vapor Transmission Rate Analyzers article