เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Carbon Dioxide Transmission Rate Analyzers
ReadyPlanet.com
Carbon Dioxide Transmission Rate Analyzers article

 

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COF ,Permeation ,OTR ,WVTR ,การซึมผ่าน ,ไอน้ำ

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ หรือ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR) หรือ CO2 

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ หรือ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR) หรือ CO2 Permeation Instruments มีทั้งแบบ Single Cell และ แบบ Double Cell สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือ Temperature และ Humidity หรือ ความชื้น ใน Chamber ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR) หรือ CO2 Permeation Instruments จะสามารถสั่งการและควบคุมได้อย่างง่ายดายภายใต้ โปรแกรมที่ถูกออกแบบให้ควบคุมการทำงานให้อยู่ภายใต้คำสั่งที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงสามารถเปลี่ยนวิธีการทดสอบได้อย่างหลากหลาย ตามการออกแบบของ บรรจุภัณฑ์ และฟิล์ม

                                                                  ข้อมูลทางเทคนิค

 • Test range CO2
 • 0.0013-100 cm3·pkg-1·24h-1·bar-1
 • Test sample size
 • About 3 litres volume max
 • Test temperature range
 • 10-50 C ± 0.1 C
 • Relative humidity
 • 0%, 30-70% ± 3%
 • Carrier flow (N2)
 • 10-90 ml/min automatically controlled
 • Gas type N2
 • Pure gas (5.0 or 5.5 P.A.)
 • Gas pressure N2
 • 1.5-2.0 bar
 • Gas connections (1)
 • Standard Ham-Let 1/8"
 • Software
 • LabView based
 • Desktop PC
 • Windows OS and LCD monitor
 • Power supply
 • 100-240 VAC, 50/60 Hz (800 W max.)
 • Apparatus size (cm)
 • 53 W/58 D/30 H without PC

 
Permeation Analyzers

เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน PermeO2 article
เครื่องวัดการซึมผ่านการซึมผ่านของออกซิเจน (OTR) Oxygen transmission rate article
เครื่องวัดการซึมผ่าน รุ่น PermeH2O (Water/WVTR article
Water Vapor Transmission Rate Analyzers article
Oxygen Transmission Rate Analyzer article