Lab Equipments


เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COFCoefficient of Friction Tester หรือเครื่องทดสอบแรงดึงของฟิล์มและพลาสติกarticle

Code : PT001

Coefficient of Friction Tester หรือเครื่องทดสอบแรงดึงของฟิล์มและพลาสติก 

Coefficient of Friction Tester หรือเครื่องทดสอบแรงดึงของฟิล์มและพลาสติก เป็นเครื่องวัดใช้เพื่อทดสอบความเรียบเนียนและความแข็งแรงในการปิดผนึกของฟิล์มพลาสติกกระดาษและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบวัดวิเคระห์เป็นต้น

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COFเครื่อง Heat Sealer 01 หรือเครื่องทดสอบแรงกดทับด้วยความร้อน article

Code : PT002

เครื่อง Heat Sealer 01 หรือเครื่องทดสอบแรงกดทับด้วยความร้อน

เครื่อง Heat Sealer 01 หรือเครื่องทดสอบแรงกดทับด้วยความร้อน เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงการยึดติดของฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลังจากความร้อนปิดผนึกด้วยอุณหภูมิความดันและเวลาต่างกัน เป็นตรวจสอบแบบการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COFเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดไฟฟ้า GBL-Larticle

Code : PT003

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดไฟฟ้า GBL-L

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดไฟฟ้า GBL-L ใช้เพื่อทดสอบความแข็งแรงแรงดึงความแข็งแรงการปิดผนึกความร้อนและความต้านทานการฉีกขาดของฟิล์มพลาสติกฟิล์มคอมโพสิตเทปวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่อนยางแผ่นกระดาษไม่ทอผ้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ , ยา, อาหาร, หน่วยงานตรวจสอบ, สถาบันการวิจัย, วิทยาลัยและอื่น ๆ

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COFเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอิเลคทรอนิคส์ GBH-1article

Code : PT004

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอิเลคทรอนิคส์ GBH-1 

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอิเลคทรอนิคส์ GBH-1 ใช้เพื่อทดสอบแรงดึงฉีกลอกการฉีกขาดการเจาะการบีบอัดการดัดและการตัดความแข็งแรงของฟิล์มพลาสติกฟิล์มคอมโพสิตเทปวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่อนยางแผ่นกระดาษผ้าไม่ทอและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมพลาสติกฟิล์มหีบห่อเภสัชกรรมอาหารหน่วยงานตรวจสอบสถาบันวิจัยวิทยาลัยและอื่น ๆ

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COFเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดไฟฟ้าแบบอิเลคทรอนิคส์ GHHarticle

Code : PT005 

เครื่องทดสอบแรงดึงแลแรงกดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก GHH 

เครื่องทดสอบแรงดึงแลแรงกดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก GHH สามารถใช้งานได้กับวัสดุประเภทโลหะ และอโลหะหลายชนิด เช่นฟิล์มพลาสติกผ้า ไม้ทอ ถุงผ้า โดยเครื่องทดสอบแรงไฟฟ้าแบบอิเลคทรอนิคส์ GHH สามารถกำหนดค่าทดสอบแรงบิด คำนวณโดยอัตโนมัติตาม GB, JIS, ASTM, DIN ความต้านทานแรงดึง, ความแข็งแรงดัด, การยืดตัวที่แตก, ความเค้นคงที่, โมดูลัสความยืดหยุ่นและพารามิเตอร์อื่น ๆ

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,ทดสอบฟิล์ม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby ,แผ่นฟิล์ม ,Tensile ,Heatseal ,COFเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดของฟิล์มแบบอิเลคทรอนิคส์ GBS article

Code : PT006

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดของฟิล์มแบบอิเลคทรอนิคส์ GBS

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดของฟิล์มแบบอิเลคทรอนิคส์ GBS Electronic Tensile Tester เป็นตัวเครื่องทดสอบแรงฉุดการปอกลอกของการปิดผนึก และการฉีกขาดของฟิล์ม พลาสติกฟิล์ม คอมโพสิต เทป วัสดุ บรรจุภัณฑ์อ่อน ยาง แผ่นกระดาษ ผ้าไม้ทอ และวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเยื่อ บรรจุภัณฑ์ ยา อาหาร  หน่วยงานตรวจสอบ สถาบันการวิจัย มหาวิทยาลัยและอื่น ๆ

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]