Dual Trak Oxygen Carbon Dioxide Analyzer (วัดออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ บรรจุภัณฑ์) article

 

เครื่องวัด ,ถุงขนม ,เครื่องตรวจสอบก๊าซ ,คงเหลือ ,บรรจุภัณฑ์ ,ก๊าซออกซิเจน ,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ,Quantek ,901 ,905 ,Headspace ,เครื่องวัดก๊าซขนม ,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ,Dansensor , Mocon ,witt ,Oxybaby

Dual Trak Oxygen Carbon Dioxide Analyzer (วัดออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ บรรจุภัณฑ์)

 

CODE: HPA12

เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเซ็นเซอร์อินฟาเรดแบบโซลิดสเตตไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเซลล์รับแสงขนาดกะทัดรัดและปัจจัยการสอบเทียบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์โดยใช้สมการพหุนามลำดับที่ 6 และตัวประมวลผลแบบ 32 บิต

- วัดออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ให้การประมวลผลสัญญาณเซ็นเซอร์การชาร์จแบตเตอรี่เวลาปั๊มและการควบคุมเปิด / ปิดเพื่อความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงด้วยการใช้ส่วนประกอบน้อยที่สุดและลดขนาดและต้นทุน

ผลิตในสหรัฐอเมริกา

 

 
Oxygen and Carbon Dioxide Analyzers in packaging

เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซค์ Quantek 902D article
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในถุงบรรจุภัณฑ์ article
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหาร Quantek Model QU 905 article
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์/ภาชนะ/ถุงขนม QU901 Quantek901 article
เครื่องวิเคราะห์ O2 / CO2 แบบพกพาสำหรับการทดสอบบรรจุภัณฑ์ article
เครื่องวัดปริมาณ O2 และ CO2 Analyzer สำหรับกระบวนการวิจัยการผสมด้วยก๊าซเทคโนโลยีชีวภาพและระบบอื่น ๆ article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์รุ่น 906 สำหรับกระบวนการและการวิจัย article
Model 908 Portable CO2 Analyzer for Spot article
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนแบบ 905V article
Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide) article
Pharmaceutical Vial Oxygen Analyzer(O2 Analyzer) article
Portable Oxygen Analyzer (วัดออกซิเจน บรรจุภัณฑ์) QU-901 article
Benchtop Oxygen Analyzer(เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ในถุงอาหาร) article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซการทดสอบตัวอย่างอาหารสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ Analyser article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ Analyser O2 article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ Oxygen and Carbon Dioxide 1737 article
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 1637-Mk ll article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์
เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซค์ รุ่น 902D
Portable Oxygen Analyzer (วัดออกซิเจน บรรจุภัณฑ์) QU-901
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหาร Quantek Model QU 905
Headspace Oxygen Analyzer Model 902D
เครื่อง Headspace รุ่น 902D O2 / CO2
Headspace Oxygen Analyzer Model 901
Headspace Oxygen Analyzer Model 905
Quantek รุ่น 901 เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนเฮดสเปซ