Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide) article

เครื่องวัดแก๊ส ,เครื่องวัดก๊าซ ,เครื่องตรวจับ ,ที่อับอากาศ ,เครื่องวัดกลิ่น , เครื่องวัด ,Gas , เครื่องมือวัด, Gas Detector , เครื่องวัดแบบพกพา , การเติม , การเช็ค ,การตรจสอบ , Nitogen , ไนโตรเจน ,บรรจุภัณฑ์ , ปริมาณก๊าซคงเหลือ , Headspace , Analyzer

 

 

 

เครื่องตรวจวัดปริมาณการไนโตรเจน / ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

 

 CODE: HPA10

Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide)

เครื่องตรวจวัดปริมาณการไนโตรเจน / ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide)) รุ่น 902P จากกระบวนการทำงานคือจะมีการเติมไนโตรเจนลงไปในถุงบรรจภัณฑ์ และตัวเครื่องจะทำการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนคงเหลือในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเครื่องมือวัดรุ่น 902P ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบระดับออกซิเจน (Oxygen) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (Carbon Dioxide) อย่างต่อเนื่องหรือจุดตรวจ ในทุกประเภท กระบวนการก๊าซผสมเทคโนโลยีชีวภาพและระบบอื่น ๆ เครื่องตรวจวัดปริมาณการไนโตรเจน / ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (Headspace Analyzer (Nitrogen / Oxygen / Carbon Dioxide)) รุ่น 902P สามารถใช้ได้กับช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100% O 2 และ 0 ถึง 1% ถึง 0 ถึง 100% CO 2 vol / vol full scale ตัวเลือกรวมถึงการทำงานของแบตเตอรี่, เอาต์พุตแบบอะนาล็อก, ปั๊มตัวอย่างภายในและเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งจากฐานข้อมูลจากระยะไกล

คุณสมบัติเครื่องมือตรวจวัด

• ช่วงออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์ 0-100%

• วิเคราะห์ก๊าซออกซิเจน / คาร์บอนในทุกประเภทของการใช้งาน

• ปั๊มตัวอย่าง (ตัวเลือก)

• การทำงาน แบบพกพา / แบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)

• ราคาประหยัด • เอาต์พุตอนาล็อก Vdc 0-5 และมีการบันทึกข้อมูล

Bioreactors  

• ระบบผสมแก๊ส 
Oxygen and Carbon Dioxide Analyzers in packaging

เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซค์ Quantek 902D article
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในถุงบรรจุภัณฑ์ article
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหาร Quantek Model QU 905 article
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์/ภาชนะ/ถุงขนม QU901 Quantek901 article
เครื่องวิเคราะห์ O2 / CO2 แบบพกพาสำหรับการทดสอบบรรจุภัณฑ์ article
เครื่องวัดปริมาณ O2 และ CO2 Analyzer สำหรับกระบวนการวิจัยการผสมด้วยก๊าซเทคโนโลยีชีวภาพและระบบอื่น ๆ article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์รุ่น 906 สำหรับกระบวนการและการวิจัย article
Model 908 Portable CO2 Analyzer for Spot article
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนแบบ 905V article
Pharmaceutical Vial Oxygen Analyzer(O2 Analyzer) article
Dual Trak Oxygen Carbon Dioxide Analyzer (วัดออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ บรรจุภัณฑ์) article
Portable Oxygen Analyzer (วัดออกซิเจน บรรจุภัณฑ์) QU-901 article
Benchtop Oxygen Analyzer(เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ในถุงอาหาร) article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซการทดสอบตัวอย่างอาหารสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ Analyser article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ Analyser O2 article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ Oxygen and Carbon Dioxide 1737 article
เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 1637-Mk ll article
เครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์
เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซค์ รุ่น 902D
Portable Oxygen Analyzer (วัดออกซิเจน บรรจุภัณฑ์) QU-901
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหาร Quantek Model QU 905
Headspace Oxygen Analyzer Model 902D
เครื่อง Headspace รุ่น 902D O2 / CO2
Headspace Oxygen Analyzer Model 901
Headspace Oxygen Analyzer Model 905
Quantek รุ่น 901 เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนเฮดสเปซ