Fume Hood


ตู้ดูดควัน Fume Hood รุ่น FH1000(PD)ตู้ดูดควัน Fume Hood รุ่น FH1000(PD)

Code:031
ตู้ดูดควัน Fume Hood รุ่น FH1000(PD)

ตัวเรือนทำจากแผ่น PP ขนาด 8 มม. พร้อมผิวเคลือบที่ดีและทนทานต่อการกัดกร่อน หน้าต่างด้านหน้ามีความลาดเอียงทางสรีรวิทยา 8 C, การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์, มุมมองที่ใหญ่ขึ้น หน้าต่างด้านหน้าเป็นหน้าต่างอะคริลิคแบบพับได้ และหน้าต่างอะคริลิคด้านล่างมีฟังก์ชั่นหยุดได้ตามต้องการ

ตู้ดูดควัน Fume Hood  แบรนด์ Biobaseตู้ดูดควัน Fume Hood แบรนด์ Biobase

Code : 032

ตู้ดูดควัน Fume Hood  แบรนด์ Biobase
"ตู้ดูดควัน ห้องปฏิบัติการ" เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมและป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงานหรืออาคารเชิงพาณิชย์ มักใช้ในสถานที่เช่น โรงงาน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ ห้องเคมี หรือที่ทำงานที่มีความเสี่ยงจากควัน แก๊ส หรือสารพิษอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากการเผาไหม้ หรือการทำงานที่อาจมีสารพิษปล่อยออกมา

[Go to top]