เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น เครื่องวัดปริมาณโพลาร์ในนํ้ามัน


เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น EBI 25-Tเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ รุ่น EBI 25-T

 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิรุ่น EBI 25-T

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิรุ่น EBI 25-T เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและบันทึกอุณหภูมิอย่างแม่นยำในสภาวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมักนิยมใช้ในงานทางการและงานวิจัยที่ต้องการการควบคุมและติดตามอุณหภูมิอย่างเข้มงวด โดยเครื่องวัดนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้: ความแม่นยำในการวัด: เครื่องวัด EBI 25-T มีความแม่นยำสูงในการวัดอุณหภูมิ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

เครื่องวัดความเค็มในอาหารรุ่น SSX 210เครื่องวัดความเค็มในอาหารรุ่น SSX 210

 เครื่องวัดความเค็มในอาหารรุ่น SSX 210 

เครื่องวัดความเค็มในอาหารรุ่น SSX 210 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความเค็มในอาหาร เพื่อให้ความแม่นยำและเชื่อถือในการตรวจวัดความเค็มที่แน่นอนในอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ  เครื่องวัดความเค็มในอาหารรุ่น SSX 210 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด รุ่น TMX 420  แบรนด์ EBROเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด รุ่น TMX 420 แบรนด์ EBRO

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด รุ่น TMX 420  แบรนด์ EBRO

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดรุ่น TMX 420 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยใช้รังสีอินฟราเรด มันมักใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อวัดอุณหภูมิของวัตถุหรือผิวหนังโดยที่ไม่ต้องสัมผัสตรงกับวัตถุนั้น ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น TMX 420 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและมั่นคง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการความแม่นยำและความเชื่อถือในการวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น TFI 550 ยี่ห้อ EBROเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น TFI 550 ยี่ห้อ EBRO

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น TFI 550 ยี่ห้อ EBRO

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดรุ่น TFI 550 จากยี่ห้อ EBRO เป็นเครื่องมีความแม่นยำสูงในการวัดอุณหภูมิด้วยการใช้การแผ่รังสีอินฟราเรด มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำและเชื่อถือได้ เช่น ในงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อุตสาหกรรม และงานวิจัยทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยี่ห้อ EBRO เป็นที่รู้จักด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดต่างๆด้วย

ชุดเครื่องวัดปริมาณโพลาร์ในน้ำมัน รุ่น FOM330-4-SET (1340-2700A)เครื่องวัดปริมาณโพลาร์ในน้ำมัน รุ่น FOM330-4-SET (1340-2700A)

เครื่องวัดปริมาณโพลาร์ในน้ำมัน รุ่น FOM330-4-SET (1340-2700A)

ชุดเครื่องวัดปริมาณโพลาร์ในน้ำมันรุ่น FOM330-4-SET (1340-2700A) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณของโพลาร์ในน้ำมัน มีรหัสสินค้า 1340-2700A ซึ่งอาจแสดงถึงข้อมูลหรือรายละเอียดเฉพาะของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือชุดนี้อาจประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชิ้น เช่น โปรโบ (Probe) และระบบวัดความหนาแน่น (Density Measurement System) เพื่อช่วยในการวัดปริมาณของโพลาร์ในน้ำมันให้แม่นยำและสะดวกมากขึ้น โดยเครื่องวัดนี้มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันเช่น การผลิตน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของสารโพลาร์ในน้ำมันต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้ในการทำงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมและการขนส่งวัสดุทางทะเลและทางบก.

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]