เครื่องวัดการหักเหของแสง และ เครื่องวัดการโพลาไรซ์


เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADP450เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADP450

เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADP450

โพลาริมิเตอร์ความยาวคลื่นเดี่ยวพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ XPC Peltier และแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ต้องบำรุงรักษาต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดกับลูกค้าที่ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำตาล อาหาร เคมีและยา ตลอดจนการใช้งานด้านวิชาการและการวิจัย ADP450 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่เสถียรและแม่นยำโดยไม่ต้องเปลืองพื้นที่บนโต๊ะ

เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADP430เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADP430

เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADP430

โพลาริมิเตอร์ความยาวคลื่นเดี่ยวพร้อมแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ต้องบำรุงรักษาต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดกับลูกค้าที่ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำตาล อาหาร และเคมีตลอดจนในแวดวงวิชาการ ADP430 เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหรือมีอ่างน้ำสำหรับการควบคุมอุณหภูมิอยู่แล้ว หรือในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยอุณหภูมิหรือความเสถียร

เครื่องวัดการโพลาไรซ์ รุ่น ADS620 Pเครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADS620 P

เครื่องวัดโพลาไรซ์ รุ่น ADS620 P

เครื่องวัดการโพลาไรซ์รุ่น ADS620 P เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความโพลาไรซ์ในสารหรือวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้ความสามารถในการประเมินคุณภาพของวัสดุหรือสารดังกล่าว โดยที่การวัดค่าความโพลาไรซ์สามารถช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุหรือสารวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เครื่องวัดรุ่น ADS620 P อาจมีความสามารถในการวัดค่าความโพลาไรซ์ในหลายๆ วิธีการ และมักมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย เช่น การวัดค่าความโพลาไรซ์ในเหยือกของสารอย่างตรงไปตรงมา หรือการวัดค่าความโพลาไรซ์ในสารตัวอย่างที่ถูกผสมกัน เป็นต้น

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัล รุ่น RFM340-Tเครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัล รุ่น RFM340-T

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัล รุ่น RFM340-T

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัล RFM340-T เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแสงและการหักเหของแสงอย่างที่มีความสามารถในการระดับแสงเป็นตัวเลข ซึ่งมักนำมาใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมและวัดการหักเหของแสงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวิจัย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ การดูแลรักษา หรือการผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น เครื่องวัด RFM340-T อาจมีความสามารถในการวัดการหักเหของแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน และสามารถให้ข้อมูลผ่านทางหน้าจอแสดงผลดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เครื่องวัดการหักเหของแสง  รุ่น Eclipseเครื่องวัดการหักเหของแสง รุ่น Eclipse

เครื่องวัดการหักเหของแสง  รุ่น Eclipse

เครื่องวัดการหักเหของแสงและเครื่องวัดการโพลาไรซ์รุ่น Eclipse เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์แสงและโพลาไรซ์ในตัวอย่างต่างๆ มักนำมาใช้ในงานวิจัย งานอุตสาหกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วัสดุและสารเคมีต่างๆ รุ่น Eclipse อาจมีความสามารถที่หลากหลายตามการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]