ตู้อบลมร้อน


ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light and humidity Model : KBWF 240ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light and humidity Model : KBWF 240

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light and humidity Model : KBWF 240

ห้องควบคุมสภาพอากาศ BINDER พร้อมไฟส่องสว่างในซีรีส์ KBW ช่วยให้สามารถกระจายแสงเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมแสงสว่างตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ห้องควบคุมสภาพอากาศนี้สร้างสภาพแสงและอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ  ตู้บ่มเชื้อรุ่น KBWF 240 หรือ Growth Chambers with Light and Humidity Model KBWF 240 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะเชื้อหรือเลี้ยงพืชต่าง ๆ โดยมีระบบแสงสว่างและความชื้นภายในเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้.

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light and humidity Model : KBWF 720ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light and humidity Model : KBWF 720

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light and humidity Model : KBWF 720

ห้องควบคุมสภาพอากาศ BINDER พร้อมไฟส่องสว่างในซีรีส์ KBW ช่วยให้สามารถกระจายแสงเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมแสงสว่างตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ห้องควบคุมสภาพอากาศนี้สร้างสภาพแสงและอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ ตู้บ่มเชื้อรุ่น KBWF 720 หรือ Growth Chambers with Light and Humidity Model KBWF 720 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะเชื้อหรือเลี้ยงพืชต่าง ๆ ซึ่งมีระบบแสงสว่างและความชื้นภายในเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้. ตู้บ่มเชื้อรุ่น KBWF 720 นั้นเหมาะสำหรับการใช้ในการทำวิจัยทางการเกษตรหรือในการศึกษาทางพืชศาสตร์โดยเฉพาะ โดยสามารถปรับและควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตู้ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของการวิจัยหรือการศึกษาที่ต้องการทำในห้องปฏิบัติการ.

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light  Model : KBW 720ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model : KBW 720

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light  Model : KBW 720

ตู้บ่มเชื้อรุ่น KBW 720 หรือ Growth Chambers with Light Model KBW 720 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะเชื้อหรือเลี้ยงเชื้อต่าง ๆ โดยมีระบบแสงสว่างภายในเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชหรือเชื้อสายต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model: KBW 400ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model: KBW 400

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model: KBW 400

ตู้บ่มเชื้อรุ่น KBW 400 หรือ Growth Chambers with Light Model KBW 400 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะเชื้อหรือเลี้ยงเชื้อต่าง ๆ โดยมีระบบแสงสว่างภายในเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชหรือเชื้อสายต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model: KBW 240ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model: KBW 240

ตู้บ่มเชื้อ ตู้ฟัก Growth chambers with light Model: KBW 240

โมเดล KBW 240 เป็น Growth Chambers with Light หรือห้องเพาะเชื้อพืชที่มาพร้อมกับระบบแสงสว่างภายใน เหมาะสำหรับการปลูกพืชและการทดลองทางพืชศาสตร์ต่าง ๆ โดยมักใช้ในงานวิจัยทางการเกษตรหรือการศึกษาทางการเกษตร หรือในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช

ก่อนหน้า1234567ถัดไป
[Go to top]