เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Other Products
ReadyPlanet.com
Other Products


เครื่องตรวจจับก๊าซ Arrayเครื่องตรวจจับก๊าซ Arrayarticle

เครื่องตรวจจับก๊าซ Array แบบพกพาสำหรับหน่วยตอบสนองแรกที่ให้การตรวจจับและการระบุผลลัพธ์ของก๊าซอันตรายทางเคมีภายในไม่กี่วินาทีเนื่องจากการผสมผสานที่เป็นเอกสิทธิ์ของเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกัน GDA-FR จึงสามารถตรวจจับและระบุสารเคมีที่หลากหลายในช่วง ppm - ppb

AA11 Cylinder Pressure RegulatorAA11 Cylinder Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG001

Rogulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

AA12 1/2" Pressure RegulatorAA12 1/2" Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG002

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

3/4" Pressure RegulatorAA13 3/4" Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG003

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

NR31 Dual-stage Pressure RegulatorAA31 Dual-stage Pressure Regulatorarticle

CODE: PRG004

Regulator หรือ หัวปรับแรงดันแก๊ส ใช้สำหรับควบคุมแก๊สในถังให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่ต้องการ เพราะแก๊สที่บรรจุในถังนั้นถูกทำให้เป็นของเหลว และอัดเก็บไว้ในถังแก๊ส หากไม่มีหัวปรับแรงดัน แก๊สที่ออกมาจะมีความดันสูงมาก จนอุปกรณ์เตาแก๊ส อาจจะเสียหายได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ก่อนหน้า123456789...2021ถัดไป
[Go to top]