เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Fixed installled clamp-on ultrasonic flow meter
ReadyPlanet.com
Fixed installled clamp-on ultrasonic flow meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบไม่เคลื่อนที่) article

KATflow 150 and KATflow 150 Ex CODE: USN03

Fixed ultrasonic flow meter สามารถวัดได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm จนถึงขนาด 3,000 mm  หรือ 3 m ทนอุณหภูมิได้ถึง 200 C และสามารถเพิ่มเติมอุณหภูมิได้ถ้าต้องการ มีระบบ Internal Data logger ถึง 100,000 ค่า Fixed ultrasonic flow meter มีระบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS232 หรือ USB Fixed ultrasonic flow meter สามารถใช้ใน Hazardous Areas ได้การรับรองในระบบ Ex approved enclosure




Ultrasonic Flow Meter

Dopple Ultrasonic Flow Meter article
Ultrasonic Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหล) article
Portable clamp-on ultrasonic flow meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Clamp On) article
เครื่องวัดอัตตราการไหลของน้ำแบบสำหรับติดตั้ง (Ultrasonic Flow meter (Fixed)) สำหรับหลายท่อ article
เครื่องวัดอัตตราการไหลของน้ำแบบพกพา (Ultrasonic Flow meter (Protable)) สำหรับหลายท่อ article
เครื่องวัดอัตตราการไหลของน้ำแบบพกพา (Ultrasonic Flow meter (Protable)) สำหรับวัดท่อเดียว article
Clamp-On Ultrasonic Ex Flow Meter article
Cost Effective Ultrasonic Flow Meter article