เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Clamp-On Ultrasonic Ex Flow Meter
ReadyPlanet.com
Clamp-On Ultrasonic Ex Flow Meter article

Clamp-On Ultrasonic Ex Flowmeter

   CODE: USN07 

KATflow 170 from KATRONIC

 

Ultrasonic Flow Meter, Flowmeter, ultrasonic, วัด,การไหล, katronic, greyline, endress hauser, เครื่องวัดอัตราการไหล ,เครื่องวัดการไหล ,อัตราการไหล ,Clamp ,on ,การไหลน้ำ .วัดน้ำ ,วัดการไหลก๊าซ ,น้ำในท่อ ,Ultrasonic ,Flow ,Meter

Ultrasonic Flow Meter, Flowmeter, ultrasonic, วัด,การไหล, katronic, greyline, endress hauser, เครื่องวัดอัตราการไหล ,เครื่องวัดการไหล ,อัตราการไหล ,Clamp ,on ,การไหลน้ำ .วัดน้ำ ,วัดการไหลก๊าซ ,น้ำในท่อ ,Ultrasonic ,Flow ,Meter

Clamp-On Ultrasonic Ex Flowmeter

 

KATflow 170 จาก Katronic ประเทศอังกฤษ ถูกออกแบบให้ทำการวัดได้ตั้งแต่ท่อขนาด 10 mm จนกระทั้ง 3,000 mm หรือ 3 กับระบบการวัดแบบ DSP-TECHNOLOGY ทำให้การวัดมีความแม่นยำสูง มีระบบการทำค้นหาตำแหน่งการวางท่อได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ SENSOR POSITIONING ASSISTANT พร้อมทั้งการติดตั้งที่ง่ายได้ และสามารถที่จะเปลี่ยนจุดในการติดตั้งก็ง่ายได้เช่นกัน กับระบบการป้องกันในระบบ HAZARDOUS AREA ใน ZONES AND WITH GLASS-FRONTED KEYPAD 
Ultrasonic Flow Meter

Dopple Ultrasonic Flow Meter article
Ultrasonic Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหล) article
Portable clamp-on ultrasonic flow meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Clamp On) article
Fixed installled clamp-on ultrasonic flow meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบไม่เคลื่อนที่) article
เครื่องวัดอัตตราการไหลของน้ำแบบสำหรับติดตั้ง (Ultrasonic Flow meter (Fixed)) สำหรับหลายท่อ article
เครื่องวัดอัตตราการไหลของน้ำแบบพกพา (Ultrasonic Flow meter (Protable)) สำหรับหลายท่อ article
เครื่องวัดอัตตราการไหลของน้ำแบบพกพา (Ultrasonic Flow meter (Protable)) สำหรับวัดท่อเดียว article
Cost Effective Ultrasonic Flow Meter article