เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) รหัส SS-00005
ReadyPlanet.com
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) article

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating  ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortech

CODE: NIR01

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) ได้เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีของตัวอินฟาเรดของรุ่นนี้โดยเฉพาะ โดยมีการใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีความไวสูงการกำหนดค่าเฟสที่ได้รับการควบคุมและมาตรฐานการสอบเทียบเฉพาะของแอพพลิเคชันเพื่อเพิ่มความไวในการใช้งานที่มีการสะท้อนต่ำ

สารเคมีและแร่ธาตุที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องวิเคราะห์ความชื้นแบบรุ่นนี้ ตัวเครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้นด้วยความไวสูง เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของตัววัดความชื้นที่โดดเด่นกลุ่มงานการวัดค่าความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่
NIR Moisture Analyzer

NIR Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์ article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture article
เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board article
เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์ (Tobacco Moisture Analyzer) article
เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER ) article
เครื่องวัดความชื้นออนไลน์แบบต่อเนื่องสำหรับงานด้านอาหาร (Moisture Analyzers for food grade) article
เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) article
NIR Moisture Analyzer on Processing article
Pin Contact Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นแบบมือถือ