เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา NIR Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง
ReadyPlanet.com
NIR Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article

                                                                                                                                    

   เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating  ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortech

เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง

 

CODE: NIR01

Real Time NIR Moisture ( Meter, Measurement, Sensor, Analyzer) Made in USA

NIR Moisture Analyzers

เป็นเครื่องวัดชื้นแบบต่อเนื่อง ผู้บุกเบิกตลาดทางด้าน NIR และ RF มามากกว่า 33 ปี ตลอดจนมีการทำงานที่หลากหลาย มีความคงทนสูง ทนความร้อนในขณะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลูกค้าเป็นจำนวนมาก ตลอดความแม่นยำในการทำการวัดอยู่ในระดับค่าบวกลบ เพียงหนึ่งเท่านั้น วัดต่อเนื่อง วัดทั้งหมด ไม่สุ่มตัว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และคุณภาพอย่างมาก ต้อง SENSERTECH, Made in USA

Application ที่เหมาะสม

Foods    

Beet & Citrus Pulp

 Cereal & Grains

Cheese

Chocolate 

Coffee & Tea

Cookies

Crackers/Biscuits

Milk Powder

Nuts, Almonds, Cashews,

Peanuts, etc...

Pet/Animal Food

Potato Powder/Granules

Spent Grain

Sugar

Biomass

Bark

Hog Fuel

Raw Material

Saw Dust

Wood Chips & Shavings

Wood Fibers & Flakes

Wood Pellets

Converting

Carbonless

Coatings

Converting

Corrugating Control

Hot Melts

Paper

Plastic Film Thickness

Pressure Sensitive

Remoisturizing

Wax Coatings

Nonwovens

Wood Products

Coating Measurement

Fiberboard

Flakeboard

Hardboard

Medium Density

Fiberboard (MDF)                        

Oriented Strandboard

(OSB)

Particleboard

Resin

Veneer

Tobacco

Cut Tobacco

Filler & Stems

Lamina

Cigar Tobacco

Reconstituted Tobacco

Whole Leaf Tobacco

Snuff Tobacco

Chemicals/Minerals

Acetate

Bauxite & Coal

Cellulose

Cement & Sand

Ceramics

Chalk

Crumb Rubber

Detergent

Fertilizer

Fiberglass

Foundry

Granular Material

Iron Ore

Laminated Glass

Salt

PVB Sheet

Powders

PVC

Sinter

Soap Flakes & Powders

Textiles

Carpets & Felts

Organic & Synthetic

Wovens

Dye Lines & Finish Lines

Tows & Yarns

 

 
NIR Moisture Analyzer

เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์ article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture article
เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board article
เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์ (Tobacco Moisture Analyzer) article
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) article
เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER ) article
เครื่องวัดความชื้นออนไลน์แบบต่อเนื่องสำหรับงานด้านอาหาร (Moisture Analyzers for food grade) article
เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) article
NIR Moisture Analyzer on Processing article
Pin Contact Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นแบบมือถือ