เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER )รหัส SS-00004
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER ) article

 

 เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZERX )

 CODE: NIR04

เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZERX ) คือเครื่องวัดความหนาฟิล์ม กาวและการเคลือบ เป็นเครื่องวัดความหนา ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำใช้สำหรับวัดความหนาของฟิล์ม และกาวที่เคลือบหนาบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งตัวเครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZERX ) รุ่นนี้จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมฟิล์ม เทปกาวและอื่นๆ สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากทางโรงงาน รับรองในเรื่องราคาถูก พร้อมซัพบอร์ดด้านปัญหาเทคนิคต่างๆ

 
NIR Moisture Analyzer

NIR Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์ article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture article
เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board article
เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์ (Tobacco Moisture Analyzer) article
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) article
เครื่องวัดความชื้นออนไลน์แบบต่อเนื่องสำหรับงานด้านอาหาร (Moisture Analyzers for food grade) article
เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) article
NIR Moisture Analyzer on Processing article
Pin Contact Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นแบบมือถือ