เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) รหัส SS-00001
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) article

เครื่องวัดความชื้น ,แบบออนไลน์ ,แบบต่อเนื่อง ,NIR ,Mosture ,Online ,IR3000 , ความชื้นยาสูบ ,ความชื้นไม้ ,ความชื้นการะดาษ ,ความชื้นแร่ ,Gypsum ,Coating  ,Moistech ,PSC ,Processensor ,NDC ,Sensortech ,ความชื้นพกพา ,Protable

เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers)  

CODE: NIR06  

 เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) รุ่นนี้เป็นตัวเครื่องที่ทำงานด้วยหลักการคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งจะสามารถทำงานและตรวจวัดความชื้นของพื้นผิววัตถุที่ทางเราต้องการตรวจหาความชื้น และสามารถตรวจสอบวัดความชื้นของวัตถุได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเครื่องวัดความชื้นแบบพกพาชนิดนี้เหมาะสำหรับงานกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มงานตรวจสอบวัดความชื้นของไม้หรือแผ่นไม้ กระดาษ ซีเมนต์ หรืออื่นๆ เป็นต้น โดยเครื่องวัดความชื้นแบบพกพา (Portable moisture testers) รุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมในกลุ่มของโรงงานต่างประเทศ

คุณสมบัติของตัวเครื่องวัดความชื้นแบบพา (Portable moisture testers)  

-          ตัวเครื่องสามารถตรวจหาวัดความชื้นได้แม่นยำและถูกต้อง

-          ตัวเครื่องวัดความชื้นแบบพกพาชนิดนี้มีน้ำหนักเบา และใช้งานได้

-          ตัวเครื่องวัดความชื้นแบบพกพาชนิดนี้มีแบตเตอร์รี่สำหรับบรรจุไฟที่ยาวนาน 

 
NIR Moisture Analyzer

NIR Moisture Analyzer เครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture ออนไลน์ article
เครื่องวัดความชื้นแบบ RF Moisture article
เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก บนแผ่น Gypsum Board article
เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบแบบออนไลน์ (Tobacco Moisture Analyzer) article
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นสำหรับสารเคมีและแร่ (Moisture Analyzer for Chemical and Mineral) article
เครื่องวัดความหนาฟิล์มและการเคลือบแบบออนไลน์ต่อเนื่อง (FILM AND COATING ANALYZER ) article
เครื่องวัดความชื้นออนไลน์แบบต่อเนื่องสำหรับงานด้านอาหาร (Moisture Analyzers for food grade) article
NIR Moisture Analyzer on Processing article
Pin Contact Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นแบบมือถือ