Fixed Gas Detector


เครื่องวัด,ความชื้นแก๊ส ,มีเทน , เครื่องวัดก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,ความชื้นพกพา ,สอบเทียบ ,ระยอง ,ปตท ,ราคาถูก ,ตัวแทนขาย ,ราคาถูก ,เครื่องวัดพกพา ,ปริมาณแก๊ส ,แก๊สรั่ว , ,การไหลแก๊ส ,ไฮโดรคาร์บอน ,Hydrocarbon ,ออนไลน์ ,เครื่องวัดแบบต่อเนื่อง ,สารทำควาWireless Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย)article

CODE: FD31

Gas Detector (เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย)

รับใบรับรองความปลอดภัยของรหัสความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในการแนบ / แยกได้อย่างง่ายดายทำให้เซ็นเซอร์มีความยืดหยุ่นด้วยอุปกรณ์ไร้สายไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมและสายการสื่อสารประเภทการวัด: ประเภทการแพร่กระจายการตรวจจับก๊าซ: ก๊าซที่ติดไฟได้, ก๊าซพิษ, ออกซิเจนหลักฐานการระเบิด: Ex d IC T5, IP65

เครื่องวัดแก๊สรั่ว EWOOEwoo

CODE: FD32

เครื่องวัดแก๊สติดไฟ Ewoo มีดีอย่างไร

เครื่องวัดแก๊สติดไฟ Ewoo มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรุ่น EWOO401 หรือ EW401, EWOO402, EWOO 407, EWOO 301, EWOO403, EW407, EW301, EW403, EW42, GAS DETECTOR HAS EXPOSION-PROOF FROM KOREA

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EW401

CODE: FD35

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EW401 

เครื่องตรวจจับก๊าซ : LPG LNG City Gas (มีเทน, บิวเทน, โพรเพน) ก๊าซที่ติดไฟได้

เครื่องวัดแก๊ส, เครื่องวัดก๊าซ, CO, คาร์บอนมอนออกไซด์, Gas Detector ,ตรวจจับแก๊ส, ตรวจจับก๊าซ, เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ CO, ออกซิเจน O2, แก๊สพิษ,ก๊าซพิษ, Toxi gas , เครื่องตรวจจับ VOCsOrange-505 Gas Control Panel

Code : FD034
Gas Detector (เครื่องควบคุมแก๊ส Orange-505 Gas Control Panelผลิตภัณฑ์นี้เป็นระบบควบคุมสัญญาณอินพุตอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Henan Bosean Electric Technology CO เป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบช่องเดียว/สองช่อง 4 ช่อง (4-20) mA/RS485จำกัด

ครื่องวัดแก๊ส, เครื่องวัดก๊าซ, CO, คาร์บอนมอนออกไซด์, Gas Detector ,ตรวจจับแก๊ส, ตรวจจับก๊าซ, เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ CO, ออกซิเจน O2, แก๊สพิษ,ก๊าซพิษ, Toxi gas , เครื่องตรวจจับ VOCsOrange-1F Fixed gas Detector

Code : FD033
Gas Detector (เครื่องวัดแก๊สรุ่น Orange-1F Fixed gas Detector) เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่ คือเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่พัฒนาและผลิตขึ้นร่วมกับประสบการณ์หลายปีของบริษัทในการตรวจจับก๊าซ ใช้ตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซไวไฟหรือก๊าซพิษและอันตรายอื่น ๆ

[Go to top]