เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ article

Portable, Biogas, Detecter, Bio, landfill, co,co2,o2, methane, h2, h2s, Sewerin, multitec540, เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ ,ไบโอแก๊ส ,เครื่องวัด ,เครื่องวัดไบโอแก๊ส , Biogas5000 ,เครื่องวัดแก๊ส ,ก๊าซ , หมักหมม , มูล ,มูลสัตว์Portable, Biogas, Detecter, Bio, landfill, co,co2,o2, methane, h2, h2s, Sewerin, multitec540, เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ ,ไบโอแก๊ส ,เครื่องวัด ,เครื่องวัดไบโอแก๊ส , Biogas5000 ,เครื่องวัดแก๊ส ,ก๊าซ , หมักหมม , มูล ,มูลสัตว์

 Code : BA005

 

Multiple gas measruring device with infrared sensor optimised for biogas and landfill gas 

เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ

สำหรับวัดได้หลายก๊าซในตัวเดียว และสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก จากประเทศเยอรมันนี

สามารถวัดได้ก๊าซชีวภาพได้ถึง 6 ก๊าซในตัวเดียว Methane, Carbon Dioxide, Oxygen, Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide, Hydrogen และมีหน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ มีความแม่นยำสูง 

Features

  • Intuitive, menu-driven user interface with jog dial and function keys
  • Large Transflective display, very good readability in direct sunlight
  • Selective infrared sensor for hydrocarbons and carbon dioxide(CO2)
  • Highly durable electro-chemical sensor for oxygen and toxic gases
  • Power supply via 4 replaceable AA-size rechargeable batteries or disposable batteries
  • Minimum 7 hour battery life in use, rapid chargeing in 4 hours
  • Explosion protection: TUV 07 ATEX 553353X, II2G Ex d e ib IIB T4, IIC when used with TG8 Carrying bag
  • PC Communication via USB port
  • Supporting bracket for carrying and poistioning
  • Low weight (1,000 g) for maximum ease of carrying

Sewerin, multitec 540 
Biogas Detectors

เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น 545 ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น 560 ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น BioControl 2 ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดก๊าซชีวภาพแบบพกพา article
Biogas Analyzers GIR5000 article
Biogas Analyzers GIR5500 article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ(Biogas) รุ่น CO2 Geotech G100 article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น BioControl 4 and 8 ( Biogas Analyzer) article