เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Biogas Analyzers GIR5500
ReadyPlanet.com
Biogas Analyzers GIR5500 article

Portable, Biogas, Detecter, Bio, landfill, co,co2,o2, methane, h2, h2s, Sewerin, multitec540, เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ ,ไบโอแก๊ส ,เครื่องวัด ,เครื่องวัดไบโอแก๊ส , Biogas5000 ,เครื่องวัดแก๊ส ,ก๊าซ , หมักหมม , มูล ,มูลสัตว์

Code : BA008

 CH4, CO2, H2S and O2 เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ

• ATEX Zone 2

 • Continuous monitoring

• Robust, weatherproof design

• Field service friendly

 • Wireless option


Applications

  • Digester gas analysis
  • Landfill gas monitoring
  • Flare stack monitoring
  • CDM verification
  • Gas to grid
  • CHP enginer protection and efficiency


The GIR5500 series analysers are ideal for

 biogas applications. These gases are usually a

 mixture of methane (CH4) and carbon dioxide

 (CO2) together with oxygen (O2) and hydrogen

sulphide (H2S) which have implications for

 efficiency and safety. Two, three or four

 gas versions are available in a variety of

 configurations for Zone 2 applications.

 Hitech Instruments, GIR5500
Biogas Detectors

เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น 545 ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น 560 ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น BioControl 2 ( Biogas Analyzer) article
เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ article
เครื่องวัดก๊าซชีวภาพแบบพกพา article
Biogas Analyzers GIR5000 article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ(Biogas) รุ่น CO2 Geotech G100 article
เครื่องวัดตรวจจับก๊าซสำหรับงานไบโอแก๊ส รุ่น BioControl 4 and 8 ( Biogas Analyzer) article