เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์


เครื่องทดสอบรอยรั่วและซีลแรงกระแทก GB-MX Leak and Seal Strength Testerเครื่องทดสอบรอยรั่วและซีลแรงกระแทก article

เครื่องทดสอบรอยรั่วและซีลแรงกระแทก GB-MX เป็นเครื่องที่ถูกออกแบบเพื่อทดสอบคุณภาพตราประทับ และความแข็งแรงของการบีบอัด และความทนทานต่อการระเบิดของถุง หรือการบรรจุขวดกระป๋องและอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม ยา เป็นต้น

เครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์ GB-M1 Leakage Testerเครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์ GB-M1 article

เครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์เป็นตัวเครื่องที่ใช้เพื่อทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วของบรรจุภัณฑ์ อาทิ ขวด บรรจุภัณฑ์กระป๋อง และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เป็นต้น

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]