สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

Single gas detector - BW Clip Series - Honeywell analytics - CO / O2 / H2S

 

การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส 

     การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส มีความสำคัญต่อบุคคลที่จะทำงาน การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สจะทำให้เราสามารถแน่ใจได้ว่าเครื่องวัดแก๊สของเรามีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะสถานที่ทำงานมีอันตรายมากมายที่ต้องระวัง การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สจึงสำคัญมาก การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สนั้นต้องทำการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำขึ้นอยู่กับการใช้งาน ควรมีการบำรุงรักษาและตรวจสภาพเครื่องมือก่อนการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มั่นใจว่าเครื่องวัดแก๊สนี้จะสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ 

     ทางบริษัทเรารับสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สทุกชนิด การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส คือการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดแก๊ส (Gas detector) กับค่ามาตรฐาน ( Standard Gas ) ที่สามารถอ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล โดยจะนำ Stadndard Gas จ่ายให้กับเซนเซอร์เครื่องวัดแก๊ส จากนั้นเครื่องก็จะให้เราทำการปรับตั้งค่าเพื่อให้ตรงตามค่าของ Stadndard Gas หรือบางเครื่องก็จะปรับค่าให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ทำสอบเทียบเพื่อเก็บค่าและออกหลักฐานการตรวจสอบเครื่อง (Certificate) พร้อมทั้งแนบ Certificate Standard Gas ที่ใช้ในการสอบเทียบ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

     การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำให้กับเครื่องมือวัดตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม ควรสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โรงงานอุตสาหกรรมจะมีกระบวนการในการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้องตามขอบข่าย ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้และกำหนดไว้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานก่อนนำออกจำหน่าย เมื่อภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ สั่งซื้อเครื่องมือดังกล่าว ก็จะได้รับรองผลการตรวจสอบ (inspection certificate) หรือใบรับรองผลการสอบเทียบ (calibration certificate) เครื่องมือวัดนั้น ๆ มาด้วย

      สาเหตุที่ต้องมีการสอบเทียบนั้น ก็เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของ Gas detector ให้ได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากการถูกใช้งานบ่อย ๆ อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพและมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์
ซึ่งควรจะมีการสอบเทียบทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ และก่อนนำไปใช้งานควรมีการทดสอบแก๊ส (Bump Test) ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นทำงานได้เป็นปกติ

      เครื่องวัดทุกชนิดควรทำการสอบเทียบ เพื่อความปลอดภัย และได้มาตรฐานต่อผู้ใช้งาน การสอบเทียบเป็นความสำคัญอย่างมากต่อผู้ใช้งานเครื่องวัดต่างๆ ถ้าหากละเลยในระยะเวลาการสอบเทียบไป หากทำให้เกิดอันตารยต่อผู้ใช้งานเครื่องวัดได้ เครื่องวัดอาจมีความผิดพลาด ทำให้เสียหาย ทำให้ระเบิดได้ ทำให้ตัวเครื่องพังได้ หรืออุปกรณ์ต่างๆในตัวเครื่องเสื่อมสภาพได้ค่ะ
Calibrate/งานสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration)
สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส
สอบเทียบเครื่องมือ ISO17025
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดย ISO 17025 Scope Gas article
Calibrate All Gas สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส article
สอบเทียบ งานสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส
บริการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส ระยอง article
Calibrate Gas Detector/ Gas Analyzer article
บริการรับสอบเทียบเครื่องวัดความชื้น (Calibration Moisture Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจเช็คปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์ (Calibration Headspace Gas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดสารปรอท (Calibration Mercury Vapor Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นในแก๊ส / องศาดิวพ้อยท์ (Calibration Dew Point) article
บริการรับตรวจ/สอบเทียบเครื่องวัดไบโอแก๊ส (Calibration Biogas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเบนซิน (Calibrate Benzene Detector) article
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (Calibration VOCs Detector) article
บริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดออกซิเจน (Calibration Oxygen Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Calibration Gas Analyzer) article
บริการสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas Detector) article
รับตรวจสอบตรวจเช็คและรับสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี (Maintenance Service) article
รับตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซ (Calibrate Gas Detector & Gas Analyzer) article
บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊สทั้งในและรับสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซนอกสถานที่ article
บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซนอกสถานที่ (Calibration on site) article
รับสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊ส article