Oxygen and Carbon Dioxide Analyzer(เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) article

 

 

 

 

 

 

 analyzer, oxygen, gas, วัด, ก๊าซ,ออกซิเจน, O2, เครื่องวิเคราะห์, detector, daiichi, nekken, ราคา, ระยอง,รับติดตั้ง,ออกแบบ,เครื่องเช่า, แก๊ส

 

 CODE: GA001

Oxygen Analyzers and Carbon Dioxide (เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

สามารถวัดก๊าซออกซิเจน ในช่วง  0-50ppm Oxygen,  0-100ppm Oxygen,  0-500 ppm Oxygen, 0-1000 ppm Oxygen, 0-0.5%Oxygen, 0-1% Oxygen,  0-5% Oxygen, 0-10% Oxygen, 0-25% Oxygen, 0-100% Carbon Dioxide

การประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน: การแพทย์, การเชื่อม, การดำน้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, พื้นที่อันตราย, อุตสาหกรรมก๊าซ, การแยกอากาศ, เครื่องดื่ม, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟเบอร์ออปติก, แก้ว, การวิจัยและการผลิตกล่องถุงมือ, โลหะ, การแปรรูป, การสร้างโอโซน, ปิโตรเคมี, เซมิคอนดักเตอร์, เหล็ก, จัดส่ง, อาหาร

  Oxygen Sensor : Galvanic, IR
Gas Analyzer(s)

เครื่องวัดแก๊สไนโตรเจน (Nitrogen Analyzer) article
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Analyzer) article
เครื่องวัดแก๊สฮีเลียมแบบออนไลน์ (Heliem Analyzer) article
เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนแบบออนไลน์ article
ชุดทดสอบเทียบสำหรับเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2 Monitors) article
เครื่องวัดก๊าซ CO2, CH4, & CO แบบออนไลน์ article
เครื่องตรวจจับวัดก๊าซ CO2, CO, CH4, R125 & N20 article
เครื่องวัดแก๊สแบบตรวจับต่อเนื่อง article
Total Hydrocarbon Gas Analyser article
Thermal Conductivity Gas Analyzer(เครื่องวัดก๊าซ หลายชนิด) article
CO2 & CH4 Detection Monitor(เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน) article