Wireless Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย) article

 

Wireless Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย)

 CODE: FG14

เครื่องวัด,ความชื้นแก๊ส ,มีเทน , เครื่องวัดก๊าซ ,เครื่องวัดแก๊ส ,ความชื้นพกพา ,สอบเทียบ ,ระยอง ,ปตท ,ราคาถูก ,ตัวแทนขาย ,ราคาถูก ,เครื่องวัดพกพา ,ปริมาณแก๊ส ,แก๊สรั่ว , ,การไหลแก๊ส ,ไฮโดรคาร์บอน ,Hydrocarbon ,ออนไลน์ ,เครื่องวัดแบบต่อเนื่อง ,สารทำความเย็น ,R125 ,ติดตั้ง 

Wireless Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย)

รับใบรับรองความปลอดภัยของรหัสความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในการแนบ / แยกได้อย่างง่ายดายทำให้เซ็นเซอร์มีความยืดหยุ่นด้วยอุปกรณ์ไร้สายไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมและสายการสื่อสารประเภทการวัด: ประเภทการแพร่กระจายการตรวจจับก๊าซ: ก๊าซที่ติดไฟได้, ก๊าซพิษ, ออกซิเจนหลักฐานการระเบิด: Ex d IC T5, IP65
คุณสมบัติและประโยชน์

•  รับใบรับรองความปลอดภัยของรหัสความปลอดภัยอาชีวอนามัย

•  ในการแนบ / แยกได้อย่างง่ายดายทำให้เซ็นเซอร์มีความยืดหยุ่น

•  ด้วยอุปกรณ์ไร้สายไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมและสายการสื่อสาร

•  ประเภทการวัด: ประเภทการแพร่กระจาย

•  การตรวจจับก๊าซ: ก๊าซที่ติดไฟได้, ก๊าซพิษ, ออกซิเจน

•  หลักฐานการระเบิด: Ex d IC T5, IP65

•  น้ำหนัก: 1.8 กก

 
Fixed Gas Detector

เครื่องวัดแก๊สสำหรับระบบเตือนภัยแก๊สสำหรับอาคารPolyGard®2 article
Fixed Gas Detector-GT-WD1200 article
Single-channel Control Panel-KB2160 article
Fixed Gas Detector-CP01 article
Detector Control Panel-KB6000Ⅲ article
Fixed Gas Detector-TC100N article
Fixed Gas Monitor-WD6200 article
Fixed Gas Detector- GT-WD2200 article
Fixed Gas Detector Medel BS03 article
Carbon Monoxide Gas Detector SMART3-R S3963CO article
Carbon Monoxide Gas Detector S2398CO article
Carbon Monoxide Gas Detector S1450CO article
Carbon Monoxide Gas Detector PATROL CO-DETECT article
Carbon Monoxide Gas Detector - Explosion Proof Version S2586CO article
Carbon Monoxide Gas Detector - Explosion Proof Version S2131CO article
Carbon Monoxide Gas Detector - Explosion Proof Enclosure Version S2992CO article
เครื่องตรวจจับ Carbon Monoxide S2163CO article
เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ article
เครื่องตรวจจับ Carbon Monoxide article
Carbon Monoxide Detector Model : CO-8ZBS article
CO Detector COW-Series (เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) article
TKG-CO Carbon Monoxide Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) article
เครื่องตรวจจับ Formaldehyde CH2O Transmitter article
เครื่องส่งสัญญาณโอโซน (Ozone O3 Transmitter) article
เครื่องส่งสัญญาณ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide CO2 Transmitter) article
เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนแบบติดตั้ง Air-C article
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว article
Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย) article
Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย) article
Wireless Fire Detectors(เครื่องวัดเพลิงไหม้ แบบไร้สาย) article
Ewoo
Orange-1F Fixed gas Detector
Orange-505 Gas Control Panel
เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO401
EWOO401
เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่รุ่น XNX Universal Transmitter
เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่ Honeywell Sensepoint XCD