เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) article

 

 

 Code: GD65

 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) 

ตัวเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อใช้สำหรับงานตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

และตัวเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) จะเป็นตัวเครื่องตรวจวัดปริมาณแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) ที่อยู่ในอากาศ โดยตัวเครื่องถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก พกพาได้ ตัวเครื่องมีการแสดงผลเป็นหน่วย ppm ตัวเครื่องจะมีช่วงการวัดที่ 0-5,000 ppm มีหน้าจอแสดงผลแบบ Display เป็นเครื่องเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide) มักจะถูกนำไปใช้ในกลุ่มด้านชีวอนามัยของโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ

โดยค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศการทำงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากประกาศของทางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้กำหนดให้มีค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)ไม่เกิน 5,000 ppm

โดยค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (Carbon Dioxide)ทั่วไปและที่แนะนำควรอยู่ในประมาณที่ไม่เกิน 1,000 ppm
เครื่องวัดก๊าซ

Gas Detector Model : QRAE III article
เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส แบบเดี่ยว article
Gas Detector Model : QRAE II with Pump article
Single Gas Detector O2/H2S/CO/LEL-O3 Series article
Gas Detector Model : Protégé ZM Single gas article
Gas Detector Model : Gasurveyor 700 Series article
Gas Detector Model : PS500 article
Gas Detector Model : PS200 Series article
Gas Detector Model : BX171 Single Gas article
Gas Detector Model : AS8901 Single Gas (Smart Sensor) article
Gas Detector Model : GT-903-JM4 (Multigas 4 Sensor) article
Gas Detector : Portable,Nitrogen article
Gas Detector Model : Max XT II (Internal Pump) article
Gas Detector : Portable CO2/Temp Monitor article
Gas Detector Model : QRAE III (Diffution ATEX) article
Gas Detector Model : QRAE 3 (Pumped ATEX) article
Gas Detector Model : MicroRAE article
Gas Detector Model : AreaRAE Plus article
Gas Detector Model : AreaRAE Pro article
Gas Detector Model : Single Gas Clip Plus Infrared article
Gas Detector Model : Single Gas Clip Infrared article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Simple Plus article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Simple article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Infrared Pump article
Gas Detector Model : Multi Gas Clip Simple Plus article
Gas Detector Model : GasAlert Extreme article
Gas Detector Model : Ammonia Leak article
Gas Detector Model : MultiRAE Lite article
Gas Detector Model : QRAE Plus article
Gas Detector Model : Scott Protégé ZM (Single Gas) article
Gas Detector Model : PS200 Series article
Gas Detector Model : PS500 article
Gas Detector Model : GS700 article
Gas Detector : Carbon Dioxide Detector article
Gas Detector : Hydrogen Detector article
Gas Detector Model : ToxiRAE 3 article
Gas Detector Model : MicroRAE™ article
Gas Detector Model : M40 (Multigas Detector) article
Gas Detector Model : Oxygen Detector (Singe Gas) article
Gas Detector : Carbon Monoxide (Single gas) article
Gas Detector Model : MGC-P-Diffution article
Gas Detector Model : MGC-P-Pump article
เครื่องวัดแก๊ส BW article
เครื่องตรวจวัดก๊าซ 5 ก๊าซ รุ่น Dräger X-am® 5000 article
เครื่องวัดก๊าซ 4 ก๊าซ รุ่น Dräger X-am® 2000 article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น Dräger X-am 5600 article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น GasAlert Extreme article
เครื่องวัดแก๊สเอนกประสงค์ 4 in 1 MSA ALTAIR-4X article
เครื่องก๊าซรั่วไหลในอากาศและงานการวัดในที่อับอากาศ article
เครื่องวัดก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์ รุ่น QRAE 3 article
เครื่องวัดแก๊สToxiRAE Pro PH3(ฟอสฟีน) article
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายก๊าซ ยี่ห้อ MSA รุ่น Altair 4XR article
เครื่องวัดแก๊สรั่ว 4 เซ็นเซอร์ แบบพกพา รุ่นไม่มีปั๊ม article
เครื่องวัดแก๊สรั่วแบบ 4 แก๊ส รุ่นไม่มีปั๊ม article
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพาแบบ 4 เซ็นเซอร์ article
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่วแบบพกพา 4 ก๊าซในเครื่องเดียว article
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว MSA article
เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจน article
เครื่องวัดก๊าซมีเทน article
เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) article
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Subfield (H2S) article
เครื่องวัดก๊าซมีเทน Methen (CH4) article
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO article
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen (H2) article
เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3) article
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพา article
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนแบบพกพา Portable Single Gas Detector article
เครื่องวัดก๊าซมีเทน article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxicRaePro article
Hydrogen Detectors(เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจน) article
Breath CO Monitor(เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอคไซด์ ทางลมหายใจ) article
เครื่องวัดก๊าซ รุ่น ToxiRAE Pro Wireless Gas Detector article
เครื่องวัดก๊าซ GT Series Gas Detector article
เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector Riken Gx2012 article
เครื่องวัดก๊าซ Single Gas Detectors UNI MP100 article
เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector MicroRAE article
เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector Riken Gx-6000 article
เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector X-am5600 article
เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector Riken Gx3R article