เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว NGV, LPG (Gas leak Detector)
ReadyPlanet.com
เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว NGV, LPG (Gas leak Detector) article

เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว NGV, LPG (Gas leak Detector) โดยตัวเครื่องจะทำงานโดยตรวจจับตัวแก๊สที่มีการรั่วไหลออกมา โดยตัวเครื่องมีสัญญาณแจ้งเตือนในปริมาณแก๊สรั่วที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลเพื่อให้หลีกเลี่ยงออกจากสถานที่นั้นๆ ซึ่งตัวเครื่องวัดแก๊สเอ็นจีวี (NGV) แอลพีจี (LPG) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มงานเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวเครื่องมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการลักษณะงานที่มีรูปแบบความต้องติดตั้งในรูปแบบที่แตกต่างๆกันออกไป ตัวเครื่องจะมีหน้าจอแสดงโชว์ค่าการตรวจจับปริมาณการ และตัวเครื่องถูกดีไซน์ออกมาให้ดูเรียบหรู และมีมาตารฐานการรองรับจากทางโรงงานโดยตรง
Gas Detector Analyzer Services

Headspace Oxygen and Carbon Dioxide Analyzers on Food Application
LPG/LNG Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ LPG/LNG) article
LPG/LNG Gas Detectors(เครื่องตัววัดก๊าซ LPG/LNG) article
Pipe Mount Hazardous Location Trace H2S Analyzers article
Portable H2S Analyzers article