เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา มิเตอร์วัดแก๊ส
ReadyPlanet.com
มิเตอร์วัดแก๊ส article

 

CODE: GM01

มิเตอร์วัดแก๊ส ถูกออกแบบมาให้สามารถวัดได้ โดยใช้วิธีการเป็นแบบช่วงๆ หรือเราเรียกว่า Pulse โดยเราสามารถเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า Pulse Output Gas Meters ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านค่าการวัดจากแหล่งแก๊สของท่าน โดยมีการแจ้งให้ลูกค้าในหลายๆ หน่วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยทางยุโรป หรือ เอมริกา เช่น Cubic Feet หรือหน่วยอื่นๆ มิเตอร์วัดแก๊ส นี้เหมาะสมกับความหลากหลายในการใช้งาน ไม่ว่า จะเป็นร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือ สถานที่ราชการ
Gas Meters