เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย)
ReadyPlanet.com
Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย) article

 

                                          เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas Detector) แบบสำหรับงานติดตั้ง

 CODE: FD29

 

                                                        Fixed Gas Detector

                     

 

ผลิตภัณฑ์ประเภทจอแสดงผล LCD สามารถวัดความเข้มข้นได้

ของก๊าซไวไฟก๊าซพิษและก๊าซออกซิเจน

ใช้งานง่ายด้วยแถบแม่เหล็ก

LCD ดิจิตอลขนาดใหญ่ติดตั้งไฟแบ็คไลท์สีน้ำเงิน

โครงสร้างกันระเบิดสำหรับแรงกดและ

โครงสร้างกันน้ำ / กันฝุ่น

ฟังก์ชั่นการสอบเทียบอัตโนมัติชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดFixed Gas Detector

เครื่องวัดแก๊สสำหรับระบบเตือนภัยแก๊สสำหรับอาคารPolyGard®2 article
Fixed Gas Detector-GT-WD1200 article
Single-channel Control Panel-KB2160 article
Fixed Gas Detector-CP01 article
Detector Control Panel-KB6000Ⅲ article
Fixed Gas Detector-TC100N article
Fixed Gas Monitor-WD6200 article
Fixed Gas Detector- GT-WD2200 article
Fixed Gas Detector Medel BS03 article
Carbon Monoxide Gas Detector SMART3-R S3963CO article
Carbon Monoxide Gas Detector S2398CO article
Carbon Monoxide Gas Detector S1450CO article
Carbon Monoxide Gas Detector PATROL CO-DETECT article
Carbon Monoxide Gas Detector - Explosion Proof Version S2586CO article
Carbon Monoxide Gas Detector - Explosion Proof Version S2131CO article
Carbon Monoxide Gas Detector - Explosion Proof Enclosure Version S2992CO article
เครื่องตรวจจับ Carbon Monoxide S2163CO article
เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ article
เครื่องตรวจจับ Carbon Monoxide article
Carbon Monoxide Detector Model : CO-8ZBS article
CO Detector COW-Series (เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) article
TKG-CO Carbon Monoxide Detector (เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) article
เครื่องตรวจจับ Formaldehyde CH2O Transmitter article
เครื่องส่งสัญญาณโอโซน (Ozone O3 Transmitter) article
เครื่องส่งสัญญาณ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide CO2 Transmitter) article
เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนแบบติดตั้ง Air-C article
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว article
Fixed Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไม่เคลื่อนย้าย) article
Wireless Fire Detectors(เครื่องวัดเพลิงไหม้ แบบไร้สาย) article
Wireless Gas Detectors(เครื่องวัดก๊าซ แบบไร้สาย) article