เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา KANE9206 Quintox-Emissions Monitoring Solution เครื่องวัดคุณภาพอากาศบริเวณปล่องขาออกแบบพกพ
ReadyPlanet.com
KANE9206 Quintox-Emissions Monitoring Solution เครื่องวัดคุณภาพอากาศบริเวณปล่องขาออกแบบพกพา article

Combustion ,Testo ,kane ,เครื่องวัดการเผาไหม้ ,เครื่องวัดก๊าซไอเสีย,เครื่องวัดก๊าซพกพา ,เครื่องวัดควัน ,ก๊าซปล่องระบาย ,วัดก๊าซพิษKANE9206 QUINTOX

 

 

 

KANE9206 QUINTOX 

 

 

 

คุณสมบัติ

 

- จอแสดงผลมีขนาดใหญ่

- ใช้งานแบบไร้สาย ลิ้งค์จากโทรศัพท์ไปยังหน่วยฐาน

- ตำแหน่ง GPS

- เชื่อมต่อแบบไร้สายและ USB ใส่ PC

- มีหน่วยความจำขนาดใหญ่

- การควบคุมการไหลของข้อมูล

- เครื่องพิมพ์ในตัวพร้อม Out put เพิ่มเติมไปยังเครื่องพิมพ์พกพาเสริม


 

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 

- เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าพิเศษเพิ่มเติม 4 รายการ  NO (Hi & Lo), NO2, SO2 (Hi & Lo), H2S

- One Infra-Red Module: CO%, HC, CO2

 

 

Combustion ,Testo ,kane ,เครื่องวัดการเผาไหม้ ,เครื่องวัดก๊าซไอเสีย,เครื่องวัดก๊าซพกพา ,เครื่องวัดควัน ,ก๊าซปล่องระบาย ,วัดก๊าซพิษ

 
Combustion Analyzers

เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย article
KANE451 PLUS Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
KANE250 Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article
KANE900 PLUS Combustion Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ article